Zelfverwonding

Waardoor kan Borderline ontstaan?

De persoonlijkheid van een mens wordt gevormd door twee hoofdgroepen:

  1. Het temperament (biologisch/genetisch, bij de geboorte aanwezig).
  2. Het karakter (resultaat van de werking tussen het temperament en de omgeving).

Dat klinkt nogal technisch. Ik zal proberen het wat duidelijker te maken.

Als een kind wordt geboren heeft hij/zij de genen meegekregen van zijn/haar ouders. Daar kan bijvoorbeeld een aanleg tot Borderline in zitten. Het voert hier te ver, maar het kan zijn dat er een verstoring is in de hersenen, met name in de serotoninehuishouding. Dat stofje (een zogenaamde neurotransmitter) zorgt o.a. voor beheersing van emoties, een "normale" eetlust en een goede concentratie. Daarmee is niet alles gezegd. Ook een "perfect" gezond kind kan Borderline krijgen. Dat kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de omgeving of door een trauma, zoals algemeen wordt aangenomen. Dat kan iets 'simpels' zijn als een scheiding, maar ook langdurig (seksueel) misbruik en/of mishandeling. Zelf ben ik een ervaringsdeskundige en geen arts. Via internet heb ik een schat aan informatie verzameld en mijn eigen conclusies getrokken over de oorzaak van mijn ziekte. Veel van de kenmerken die bij Borderline horen, doen denken aan een "lastige puber". Geen grenzen kennen, onzekerheid, gedachtes over zelfmoord, intense onmacht die zich kan uiten in woedeaanvallen. In mijn ogen is dat geen toeval. De pubertijd heeft enorme invloed op de hormonen, die weer grote invloed uitoefenen op de hele biochemische huishouding van een mens. Over hormonen gesproken: veel vrouwen hebben in de periode vlak voor en tijdens de menstruatie een enorme behoefte aan chocolade - ook dat is "hormoon-gestuurd": in chocolade zit een stof die je tot rust brengt, evenwicht geeft. Ik zelf ben ervan overtuigd dat Borderline erg beïnvloed wordt door voeding en roken. Nicotine zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meer serotonine gemaakt wordt. Goeie zaak, ja, maar nicotine is erg vluchtig en daardoor kan een verslaving ontstaan. Want ook de serotonine aanmaak "komt en gaat" in een niet "gezond" ritme.