Zelfverwonding

Wat is een Borderline Persoonlijkheidsstoornis?

De term Borderline (Engels voor "grens") is ontstaan als naam voor een grensgebied tussen neurose en psychose. In 1980 wordt deze aandoening voor het eerst opgenomen in het Handboek voor de Psychiatrie. Vanaf dat moment geldt als grondregel: worden door een psychiater vijf van de negen genoemde kenmerken aanwezig geacht, dan is de diagnose in veel gevallen "borderline". "In veel gevallen", want de stoornis lijkt wel een verzamelbak van klachten. Veel, zo niet alle, kenmerken kunnen in combinatie met andere kenmerken tot een totaal ander beeld leiden. Zo is ook niet elke borderline-patiënt gelijk. Eén kenmerk kan bijvoorbeeld erg op de voorgrond treden (bij mannen alcoholmisbruik en/of criminaliteit, bij vrouwen zelfbeschadiging), terwijl een andere borderline-patiënt alle kenmerken in milde vorm herkent. Bovendien, wie heeft er nooit last van stemmingswisselingen, één van de typische problemen van iemand met Borderline. Het ene moment ben je vrolijk en schijnbaar zonder reden voel je je opeens verdrietig en down. En welke puber heeft nooit nagedacht over zelfmoord? Hoeveel mensen rijden regelmatig te hard of hebben 'een gat in de hand'? Toch kunnen deze dingen in combinatie de symptomen zijn van Borderline.