Zelfverwonding

Boeken i.v.m. Zelfverwonding/Borderline

De boeken op deze pagina zijn allemaal verwant met het thema 'zelfverwonding'. Dit wil zeggen dat zelfverwonding niet altijd het hoofdthema is, maar dat het onderwerp wel op één of andere manier aan bod komt in het verhaal.
Let wel op: de inhoud van deze boeken kan triggerend werken!!!

Ik heb de boeken ingedeeld in twee categorieën: