Zelfverwonding

Tweedegraads brandwond (oppervlakig)

Tweedegraads brandwond (oppervlakkig)

Het gaat hier om een oppervlakkige tweedegraads brandwond. De huid is beschadigd.
Bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond is de wonde:

Bovendien kan er blaarvorming optreden.