Zelfverwonding

Eerstegraads verbranding

Eerstegraags brandwond

Bij een eerstegraads verbranding is de (opper)huid nog niet beschadigd.
De huid bij een eerstegraads verbranding is:

Deze verschijnselen zijn het best te vergelijken met die van een ontsteking.