Natuurwerkgroep De Gavers logoheader  
 
   

Zoogdieren in de gavers

De meeste zoogdieren laten zich doorgaans niet gemakkelijk zien. Het gebied herbergt nog steeds een aantal kleine roofdieren zoals de bunzing; de vos is een relatieve nieuwkomer. Verder vonden we van de 18 in BelgiĆ« levende vleermuissoorten er reeds 7 in de Gavers.

Opmerkelijkst zijn enkele vleermuissoorten

westelijke egel

Erinaceus europaeus

mol

Talpa europaea

gewone bosspitsmuis

Sorex araneus

dwergspitsmuis

Sorex minutus

huisspitsmuis

Crocidura russula

*

veldspitsmuis

Crocidura leucodon

watervleermuis

Myotis daubentonii

*

meervleermuis

Myotis dasycneme

dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

*

ruige dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii

laatvlieger

Eptesicus serotinus

*

gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

rosse vleermuis

Nyctalus noctula

haas

Lepus europaeus

konijn

Oryctolagus cuniculus

rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

ondergrondse woelmuis

Microtus subterraneus

veldmuis

Microtus arvalis

aardmuis

Microtus agrestis

woelrat

Arvicola terrestris

muskusrat

Ondatra zibethicus

dwergmuis

Micromys minutus

bosmuis

Apodemus sylvaticus

huismuis

Mus domesticus

bruine rat

Rattus norvegicus

eikelmuis

Eliomys quercinus

wezel

Mustela nivalis

hermelijn

Mustela erminea

bunzing

Mustela putorius

vos

Vulpes vulpes

* staat op de rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen

 

 

 

 
  © NWG De Gavers vzw - webmaster Marc Tailly