Natuurwerkgroep De Gavers logoheader  
 
   

vereniging

Op 1 december 1976 werd de vzw Natuurwerkgroep De Gavers opgericht. Vanaf het begin ijverde de vereniging voor de inrichting van het interessantste deel van het domein als natuurreservaat. In 1978 kreeg de vzw van de Provincie het beheer over het deel met de rietzone aan de zuidwestkant, de aanpalende landtong en het stuk rond de kleine vijvertjes. Het stuk werd afgesloten voor het publiek, en er werden beheerswerken gestart om de vegetatie te ontwikkellen en vogels geschikte broed- en overwinteringsplaatsen te bieden.

Toen nog uniek in ons land: een eilandje werd gecreëerd en oevers werden verder afgegraven. Een van de eerste natuureducatieve voorzieningen was de kijkhut, een van de allereerste soortgelijke initiatieven in België.

Al snel werd gestart met de maandelijkse geleide wandelingen, organiseerde de vereniging dia-avonden en ledenfeesten en kwamen er excursies en bustochten naar de mooiste natuurgebieden bij ons en in de buurlanden.

historiek

overstroomde gaverweidenVoor de aanleg van de E17 autosnelweg waren grote hoeveelheden zand nodig. Vanaf 1968 werden 80 ha Gaverweiden onteigend - ze werden toen beschouwd als "waterzieke gronden" -en werd er zo'n 4 miljoen kubieke meter zand weggezogen. Door de sterk variërende kwaliteit van het aanwezige zand ontstond de grillige vorm van de vijver met landtongen en inhammen. Ook de diepte van de aldus ontstane vijver van 62 ha varieerde sterk.

Bij het opspuiten van het zand liep het gebruikte water steeds terug naar de zuidwestkant van de vijver. Het terug meegevoerde slib bezonk hier en schiep een ondiepe zone van 2 ha, een geschikte zone voor riet en lisdodde. De natuur koloniseerde geleidelijk aan het gebied.

Aanvankelijk kocht de intercommunale Leiedal de gronden aan en werd een voorlopige cafetaria geïnstalleerd. In 1974 verwierf de Provincie West-Vlaanderen de vijver en de omliggende gronden. Een domein van ongeveer 160 ha zou als bosrijk recreatiegebied aangelegd worden.Watersporters, hengelaars, wandelaars en zonnebaders hadden het gebied ondertussen al gevonden. Maar ook vogelliefhebbers ontdekten de watervogels en staken de koppen bij elkaar om een deel van De Gavers als natuurreservaat te beschermen. Zo ontstond in 1976 de Natuurwerkgroep De Gavers vzw.

gavers in de winter

 

 

 

 
  © NWG De Gavers vzw - webmaster Marc Tailly