Wie zijn we?

Een beetje geschiedenis over Animo/JS Zottegem.

Animo Zottegem algemeen.

Huidig bestuur.

 

Een beetje geschiedenis over Animo/JS Zottegem

Zo’n achttien jaar geleden werd de (toen nog) Jongsocialisten-afdeling van Zottegem heropgestart door Michèle Van Den Neste. Wat aanvankelijk een klein groepje was, groeide langzaamaan uit tot een volwaardig bestuur met een ledenploeg van ongeveer twintig enthousiaste personen.
Oorspronkelijk beperkten we ons, zoals elke beginnende vereniging, tot organisatorisch kleinere activiteiten o.a. vormingsavonden, een filmvoorstelling enz. Na een tijdje gingen we van start met onze jaarlijkse wafelbak, tot op vandaag een groot succes zoals je kan lezen (en zien!) op de activiteitenpagina’s.
Toen we de kinderschoenen ontgroeid waren, nam Stefan Thijs de voorzittersfakkel voor ongeveer twee jaar over, Johan Van Bever bereikte na een jaar voorzitterschap de J.S.-pensioenleeftijd en werd opgevolgd door Kurt De Loor die deze taak gedurende de volgende negen jaar op zich nam.
Tijdens zijn voorzitterschap werden tal van activiteiten op touw gezet, en niet van de minste: zowel politieke, socio-culturele als sportieve manifestaties waarover ook in de pers druk werd (na)gepraat. Marina Lambrecht mocht in zijn voetsporen treden en werd in deze zware taak bijgestaan door twee ondervoorzitters, Anneleen Claus en Lindsey Verbanck. Anneleen nam spoedig de leiding over en kwijt zich nu het tweede opeenvolgende jaar voortreffelijk van haar taak als voorzitter van Animo Zottegem.

Animo Zottegem algemeen.                                                                                                        Top

Zoals je op deze site zal zien zijn de Zottegemse Jongsocialisten/Animo’s bezige bijeen die eveneens actief zijn in de jeugdraad en op provinciaal animo-vlak. Bovendien dragen we ook ons steentje bij aan solidariteitsacties (Tsunami 12 12, 11.11.11, enz.) en/of protestacties (voetballen voor verdraagzaamheid…).
Een greep uit onze brede waaier aan activiteiten: bij de aanvang van elk politiek werkjaar (bij ons 1 september) gaan we van start met een planningsvergadering. In het najaar vindt steeds een politieke actie plaats, al dan niet gecombineerd met een “publiekstrekkend” evenement. In het voorjaar verspreiden we een “J.S./Animo-krantje” of organiseren een sportieve, culturele of politieke actie, waarbij we ons vooral op jongeren richten. En de zomervakantie zetten wij steevast in met het muziekfestival Rock Zottegem.

Huidig bestuur:                                                                                                                         Top