Welcome to www.deduvels.net

Website Inhoud

De Duvels

Agenda

Uitnodiging

Pers

Maak uw keuze!

 

 

Spelregels & reglement.!

 

Spelregels & reglement :

Het paapgooien of in de volksmond beter gekend als “tepke schiet” is één van die volkssporten die de laatste jaren terug aan opgang hebben gewonnen. Zo ook bij “de Duvels”.

 

Je ziet de Duvels elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur op het erf van boer Fons met een schijf, ook paap genoemd, naar een houten stompje, het tepke, werpen.

 

Tepke schiet wordt bij de Duvels met maximaal 8 personen gespeeld.

 

Iedere speler plaatst een muntstuk van 20 eurocent op het tepke.

Het tepke is een rond houten staafje met een lengte van 8 cm dat recht op de grond wordt geplaatst. Van op een afstand van 8 meter werpt elke speler om beurt met een genummerde loden schijf van 800 gram en met een diameter van 8 cm naar het tepke.

 

Het is de bedoeling om het tepke met het geld om te werpen en er voor te zorgen dat de eigen schijf het dichtst bij het geld terecht komt. Het geld komt toe aan de eigenaar van de dichtst bijliggende schijf nadat iedere speler zijn beurt gegooid heeft. Wanneer het geld verdeeld is start er een nieuw spel.

 

Echter :

1. wanneer het tepke het geld en/of de loden schijf raakt komt het geld toe aan het tepke en wordt er verder gespeeld;

2. wanneer 2 of meer schijven op dezelfde afstand van het geld liggen blijft het geld liggen en wordt er verder gespeeld. Deze situatie kan echter veranderen wanneer 1 of meerdere van deze schijven van plaats wijzigen door een worp van een volgende speler. In dit geval komt het geld toe aan de eigenaar van de dichtst bijliggende schijf ook al moest deze schijf initieel blijven liggen.

 

Het laatste spel wordt door iedere speler steeds met een dubbele inzet, dus 2 maal 20 eurocent, gespeeld.


Periodekampioen – Kampioen :

Een seizoen tepke schiet loopt over een kalenderjaar van januari tot december. Een seizoen tepke schiet wordt onderverdeeld in 3 periodes van 4 maanden.

Op het einde van elke periode wordt er een periodekampioen gekroond. Hij die op het einde van elke periode de meeste 20 eurocenten vergaard heeft mag zich de terechte periodekampioen noemen. De periodekampioen ontvangt vanwege de Duvels één bak Duvel.

Op het einde van het seizoen wordt dé kampioen van dat jaar gekroond. Hij die na de drie periodes de meeste 20 eurocenten vergaard heeft mag zich de fiere kampioen van dat jaar noemen. De kampioen ontvangt vanwege de Duvels twee bakken Duvel.

 

Om periodekampioen en kampioen te kunnen worden moet de kandidaat aan minstens de helft van de wedstrijden hebben deelgenomen.