HOME GESCHIEDENIS JOGGING UITSLAGEN TIPS & LINKS

PRIKBORD.

INDIEN U OOK IETS WIL PUBLICEREN OP HET PRIKBORD MAIL TO TONGERLOPERS

       
  22/12/2017
Het nieuwe programma voor 2018 kan je vinden door te klikken op de link hiernaast.
PROGRAMMA 2018
       
  22/12/2017 Een zalige Kerst en een gelukkig voorspoedig en gezond 2018 dat wensen we alle leden hun familie en aan alle sympathisanten.  
       
  14/05/2016
Alle deelnemers, helpers en sponsors hartelijk dank om van de 27ste editie van DWARS DOOR DE ABDIJ een topmoment te maken.
 
       
  05/04/2016 Leden van de Tongerlopers kunnen op zondag 1 mei 2016 mee lopen naar Scherpenheuvel. Zie foldertje hier naast. Ga je graag mee laat iets weten aan Maurice Delaruelle folder Scherpenheuvel
       
  17/02/2016
De stuurgroep van de Tongerlopers is vernieuwd. 
7 leden: Frans Cools, Lieve Valvekens, Marleen Dauwen, Luc Wouters, Wim Giskes,Liesbeth Gepts, Gunther Derboven
Bij hen kan je terecht met eventuele vragen, voorstellen, opmerkingen, ...
 
       
  14/11/2015

Wens je lid te worden van de Tongerlopers of wil je iets meer weten over het programma 2016, klik op programma.

PROGRAMMA
       
  06/11/2015
Op zondag 07/02/2016 organizeren de Tongerlopers een Vrije Natuurloop in de Beeltjens dus allen daarheen. Meer info klik hiernaast.
VRIJENATUURLOOP
       
  13/08/2015
Niet vergeten om in te schrijven voor het ledenfeest. Zie info hiernaast.
LEDENFEEST2015
       
  09/05/2015 Aan allen die van onze Dwars door de Abdij een succes hebben gemaakt hartelijk dank. Uitslagen klik op uitslagen hierboven en foto's klik hiernaast op de link . JOGLOG
       
  21/03/2015

Lopers info en allerlei lopers weetjes kan je vinden op de website van ProRun.

www.prorun.nl
       
  25/02/2015 Nog meer foto's van de natuurloop op www.joglog.be joglog
       
  24/02/2015

Foto's van de natuurloop 22 :02 :2015

Natuurloop2015
       
  12/12/2014

Lopen tijdens de winterperiode. Klik hiernaast.

Prorun
       
  06/08/2014

Ons jaarlijks ledenfeestje gaat door op 12/09/2014 (enkel voor leden en hun huisgenoten).

LEDENFEEST
       
  10/05/2014
Een heel grote dank u aan alle vrijwilligers die hebben medegewerkt om de 25ste DWARS DOOR DE ABDIJ tot een succes te laten uitgroeien. Ook alle deelnemers van harte proficiat met jullie prestatie. Voor diegenen waar het wat misging onze wel gemeende verontschuldiging. En hopelijk mogen we elkaar volgend jaar opnieuw begroeten op de 26ste editie van DWARS DOOR DE ABDIJ.
UITSLAGEN
       
  01/03/2014 Op 28 februari werden de Tongerlopers door het gemeentebestuur gehuldigd naar aanleiding van hun 25 jarig bestaan. Klik op de link hiernaast om wat foto's te bekijken. Huldiging-Foto's
       
  08/02/2014 Wist je dat je uw lidgeld kan terug krijgen van uw mutualiteit. Vul het formulier "Aanvraag tot terugbetaling sport" in en je kan tot maximum 15 terug krijgen. Formulier CM