Lyr


ES2173HJ1352SHJ282ACSTF2333ABSTF2349ABSTF2351STF2362
STF2390STF2393ABSTF2395ABSTF2397STF2470STF2474Aa-BSTFA37AB-CD
STFA38AD
(Zeta2 Lyr)
STFA39AB
(Beta Lyr = Sheliak)ES2173           d = 5.6    ph = 300    m1 = 7.7     m2 = 11.9    
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Moeilijk geval omdat de magnitude zo erg verschilt. Vreemd : hoe ik ook kijk, de B-ster kan ik niet ontwaren. ( opm : de maan stoort wel sterk op dit moment ).


STF2333AB           d = 6.5    ph = 333    m1 = 7.82    m2 = 8.57   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Deze valt al goed op met de 30mm, by 67x. Bij 185x (11mm):veel duidelijker. A is wit tot lichtblauw, B is wit en zeker 1 magnitude zwakker. B staat in het NW, ph geschat 320 graden. Zeer komfortabele scheiding.


STF2351           d = 5.0    ph = 340    m1 = 7.64    m2 = 7.60   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Heel mooie dubbelster. Twee heldere sterren, nagenoeg even helder. Ze zijn reeds goed gescheiden bij 67x, maar beter bij 185x. De PH is niet ingevuld op de fiche (??vergeten??). Ik schat deze op 315. Hierbij hangt het natuurlijk af welke ster je als A-ster beschouwt. Beide sterren zijn wit.


STF2349AB           d = 7.3    ph = 204    m1 = 5.4     m2 = 9.4    
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is bij 67x niet gescheiden, maar bij 185x is de B-ster goed te zien, al is er 5 magnituden verschil! Is echter niet zo gemakkelijk. De B-ster staat Z-ZW t.o.v. A, ph circa 200 graden. A is wit, B ziet er wat grijswit uit.


STF2362           d = 4.0    ph = 188    m1 = 7.53    m2 = 8.72   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Mooie dubbelster, goed gescheiden. Het dubbel karakter is al te zien bij 67x, maar betere scheiding verkrijgen we toch bij 185x. De B-ster is zeker 1 magnitude zwakker en staat pal ten Z t.o.v. A : ph dus circa 180 graden. A is wit. Ik heb de indruk dat B wat blauwachtig is.


STFA37AB-CD           d = 210.5    ph = 174    m1 = 5.01    m2 = 5.25   
12-05-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Reeds meerdere malen waargenomen, maar waarom heb ik dit nooit besproken? Hier gaan we : Prachtig : een vierdubbele ster. De scheiding tussen Epsilon 1 en Epsilon 2 is vrij groot, beide sterren zijn ook nog eens dubbel. Ze zijn alle 4 wit. Bij 338x ( met de 6mm ) passen ze alle 4 nog steeds in hetzelfde beeldveld. Beide dubbelsterren vormen een stompe driehoek met nog een zwakke ster. Beide zijn goed gescheiden, de positiehoek van de 2 dubbelsterren staat loodrecht op elkaar. Epsilon1 heeft een PH van om en nabij de 0 graden ( N-Z georienteerd ), terwijl Epsilon2 eerder O-W georienteerd is.

11-07-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Puimichel. Telescoop is net afgesteld door onze vriend Dany Cardoen. Epsilon is natuurlijk te onderscheiden. De 2 paren zijn prachtig te scheiden en zijn haarscherp, fantastisch gewoon !

17-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
is natuurlijk de "dubbel dubbele": bekijk hem met een roodfilter! Dan is het scheiden van beide kleine dubbeltjes heel gemakkelijk.


STFA38AD   (Zeta2 Lyr)           d = 43.8    ph = 150    m1 = 4.34    m2 = 5.62   
10-4-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : lichtgeel   Kleur 2 : rozegeel
Ook een wijde dubbel met een heldere lichtgele en zwakker rozegele.


STF2395AB           d = 8.5    ph = 308    m1 = 7.89    m2 = 10.49   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Mooie dubbelster. Zeker 2 magnituden verschil. A is wit. Aan B kan moeilijk een kleur toegeschreven worden. B staat in het NW, dus PH circa 315 graden. Er staat nog een derde zwakke ster in het Z, maar dan toch zeker op een afstand die minstens 5x de afstand A-B is.


STF2393AB           d = 17.6    ph = 24    m1 = 7.80    m2 = 10.40   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Heeft een groot magnitudeverschil, maar is toch duidelijk gescheiden. Moeilijk bij 67x, goed bij 185x. B staat in het NNO, PH circa 30 graden. Beide sterren zien er wit uit.


STF2390           d = 4.2    ph = 156    m1 = 7.37    m2 = 8.56   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Mooie dubbelster. B is 1 magnitude zwakker en staat ZZO t.o.v. A. De PH schat ik rond de 160 graden. A is wit, alsook B. Mooi gescheiden : moeilijk bij 67x, maar comfortabel bij 185x.


STF2397           d = 3.9    ph = 267    m1 = 7.47    m2 = 9.08   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Bij deze is er toch wat kleurkontrast waar te nemen : A is geel, terwijl B wat blauwachtig is. B is zeker 2 magnituden zwakker en staat pal in het W. De PH moet dus circa 270 bedragen. Vrij nauw, maar toch goed gescheiden bij 185x. Vormt een driehoek met 2 sterren : een vrij heldere ster (m8?) in het ZO en een sterpaar in het W (O-W georienteerd).


STFA39AB   (Beta Lyr = Sheliak)           d = 46.0    ph = 150    m1 = 3.63    m2 = 6.69   
9-05-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Weide dubbelster, zeer mooi. A = helder,wit B = blauw. B staat in het ZO ( Inderdaad, PH is 149 ) Vormt samen met nog 2 andere sterretjes de letter Y.

15-06-1999 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. 35mm 40x ,35mmPCC 46x / 20mm 70x,20mmPCC 80x / 9mm 155x,9mmPCC 180x. Vrij helder. A : blauw, B : wit. Wanneer we een lijn doortrekken van B naar A en daar een afstand bijdoen van +120% afstand BA dan komt men bij een ander sterretje. Vervolgens nemen we een hoek naar het NO waar we een 2de sterretje zien. Deze 4 sterren vormen een asterisme in de vorm van een Hoofletter L waarvan A en B op het verticale gedeelte staan. . . . . A B

25-08-2000 - Wouter D'hoye -
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Een zeer mooie dubbelster. De A-component is zeer helder en wit. De B-component is zeer mooi blauw. De positiehoek van 149 en scheiding van 45,7" vermeld op de fiche lijken te kloppen.

8-08-1999 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Seeing goed, wel zeer vochtig / geen storend maanlicht. A: kleur wit tot witgeel B: wit, met licht blauwe schijn Mooi dubbelsterreke, ruwweg NZ georienteerd / naar het N zijn nog twee zwak- kere sterretjes te zien die met de dubbelster een Y vormen.

10-4-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : lichtgeel   Kleur 2 : roze
Heldere lichtgele ver van een kleine roze. Ook 2 andere kleine sterren zitten in de buurt, maar het is niet zeker of deze fysisch gerelateerd zijn.


HJ1352           d = 13.6    ph = 250    m1 = 7.8     m2 = 10.0    
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Niettegenstaande het grote magintudeverschil ( 4 magnituden!) is deze toch te zien. B staat in het ZW t.o.v. A. PH geschat : 230 graden. A is wit. B is zo zwak, dat ze slechts te zien is bij perifeer waarnemen.


SHJ282AC           d = 45.1    ph = 349    m1 = 6.14    m2 = 7.60   
17-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : lichtoranje   Kleur 2 : lichtblauw
in het parallellogram van de Lier. Lichtoranje helder met ver ervan een lichtblauw kleintje.


STF2470           d = 13.6    ph = 268    m1 = 7.03    m2 = 8.44   
17-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Dit is hetgeen men noemt de 'andere dubbele dubbel' die ook in de Lier zit. Het zijn Struve 2470 en Struve 2474 op de positie 19h09m RA en 3441' Dec. Het zijn ook twee kleine dubbeltjes die niet ver van elkaar liggen. Deze hebben echter allemaal een verschillend kleurtje! Het ene dubbeltje zag ik wit + blauw, en het andere was geel + roze.


STF2474Aa-B           d = 15.8    ph = 262    m1 = 6.78    m2 = 7.88   
17-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Dit is hetgeen men noemt de 'andere dubbele dubbel' die ook in de Lier zit. Het zijn Struve 2470 en Struve 2474 op de positie 19h09m RA en 3441' Dec. Het zijn ook twee kleine dubbeltjes die niet ver van elkaar liggen. Deze hebben echter allemaal een verschillend kleurtje! Het ene dubbeltje zag ik wit + blauw, en het andere was geel + roze.