Lac


STF2894ABSTF2902ABSTF2922Aa-B
(8 Lac)STF2894AB           d = 15.8    ph = 194    m1 = 6.21    m2 = 8.85   
28-10-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Heel mooi. A=wit B=oranje, en staat in het Z. Vrij groot kleurkontrast. Staat op het hoekpunt van een asterisme ( met voor de rest zwakke sterretjes ) dat zowat een mini Ursa Minor lijkt.

24-08-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Vochtig, niet zo helder. 9mm : goed onderscheiden. Component A zie ik als wit en B als bruinachtig. Positiehoek schat ik op 205 (=194).

2-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : heldergeel   Kleur 2 : oranjeroze
een heldergeel met goed ver ervan een zwakker oranjeroze kleintje.


STF2902AB           d = 6.4    ph = 88    m1 = 7.62    m2 = 8.22   
2-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : geeloranje   Kleur 2 : blauw
Geeloranje met dichtbij een kleiner blauwtje.


STF2922Aa-B   (8 Lac)           d = 22.2    ph = 185    m1 = 5.66    m2 = 6.29   
28-10-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Heel mooi! Mooi kleurkontrast. Hoofdster=wit , B=blauwachtig en staat in het Z t.o.v. A. !!!We zien hier in feite 5 sterren. A = wit. In het Z staat B (blauwachtig). Nog iets verder in het Z en wat meer naar het O zien we een zwak sterretje ( zwakste van het 5-tal ). Dit is C ( m10.5). Nog wat verder, naar het ZO zien we D (m9.3). De E ster (m7.8) staat meer in het ZW, en dit een heel eind verder verwijderd van A en B. Er is ook nog een sterretje dat meer in het Z staat : vertrekkende van A-B, en dit een 5 keer verlengen naar het Z toe. Dit sterretje staat veel dichter bij A-B dan E, maar hoort wellicht niet tot de meervoudige ster. De 4 eerste ( ABCD ) vormen zowat een boogje, een schaaltje, een klein parabooltje dat gericht is naar het NO.

2-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : wit
Een helder wit met niet ver ervan een zwakker wit.