Gem


BTZ1AaBU1008
(Eta Gem)
BU580AB
(Beta Gem = Pollux)
S533
(Epsilon Gem)
SHJ70ABSTF1061
(Lambda Gem)
STF1066
(Delta Gem)
STF1110AB
(Alpha Gem = Castor)
STF830ABSTF924ABSTF982AB
(38 Gem)
STT179
(Kappa Gem)STF830AB           d = 11.9    ph = 262    m1 = 8.90    m2 = 9.55   
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is een bijzonder leuk geval. Dit is namelijk een driedubbele ster. A en B zijn O-W georienteerd en zijn ongeveer even helder en wit. De PH kan hier 90 of 270 zijn. Bij nader inzien is de ster in het W wat zwakker, dus kiezen we voor 270. Er is ook nog een zwakkere C-ster. Deze staat ten Z van het AB paar, op een afstand die ongeveer dubbel zo groot is dan de afstand AB ( een 20-tal " ).

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. MOOI !!!! AB : A: geelwit B: wit d: 12" [11.7] PH: 260 [260] AC : A: geelwit C: wit d: 24" [25.2] PH: 190 [189]


BU1008   (Eta Gem)           d = 1.8    ph = 259    m1 = 3.52    m2 = 6.15   
9-02-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Deze dubbelster, met zijn zeer dichte scheiding van 1.4" is helaas niet te scheiden, ook niet bij vergroting van 333x.

9-02-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Deze dubbelster, met zijn zeer dichte scheiding van 1.4" is helaas niet te scheiden, ook niet bij vergroting van 333x.

20-02-2004 - Wouter D'hoye -
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Een moeilijk geval Door de kleine scheiding en het grote magnitudeverschil. Bij een sterke vergroting lijkt de ster blijk van een dubbel karakter te geven


SHJ70AB           d = 25.2    ph = 203    m1 = 6.65    m2 = 8.18   
9-02-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Heel mooie dubbelster : geel en blauw. De B-ster staat in het ZW. We schatten de postiehoek op 220, blijkt in werkelijkheid 204 te zijn.

9-02-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Heel mooie dubbelster : geel en blauw. De B-ster staat in het ZW. We schatten de postiehoek op 220, blijkt in werkelijkheid 204 te zijn.

20-02-2004 - Wouter D'hoye -
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Dit is een nauwere dubbelster doch gemakkelijk te scheiden bij 60x vergroting. De A-component is flets geel, de B component enigzins blauwachtig. Het gaat hier wal om zeer subtiele kleuren. De Positiehoek bedraagt ongeveer 200


BTZ1Aa           d = 0.1    ph = 117    m1 = 4.1     m2 = 5.1    
9-02-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooie dubbelster. Wijde scheiding. Kleur : wit en lichtblauw. We schatten de positiehoek op 330 a 340 graden. De NSOG wordt dan geraadpleegd : 329. Dit blijkt dus zeer goed te kloppen.

9-02-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooie dubbelster. Wijde scheiding. Kleur : wit en lichtblauw. We schatten de positiehoek op 330 a 340 graden. De NSOG wordt dan geraadpleegd : 329. Dit blijkt dus zeer goed te kloppen.

20-02-2004 - Wouter D'hoye -
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Een witte A en een Blauwe B-component. Zeer comfortabel te scheiden. De positiehoek bedraagt ongeveer 300.


STF924AB           d = 19.7    ph = 211    m1 = 6.31    m2 = 6.88   
6-04-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Heel mooi. A en B ongeveer gelijke magn. d = 20". Reeds mooi in 20mm LV. B staat in het ZW. A is geel, B is blauw. Mooi kleurkontrast. Met 6mm OR : kleurkontrast nog meer uitgesproken!

27-01-2006 - Lieven Persoons - LX200 12 inch
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Maan k 0.1 / T -8 / Vochtigheid 91% / Bijna windstil / hemelachtergrond niet echt donker. Ik neem objecten waar die zich in het donkerste gedeelte aan de hemel bevinden. 20mm : mooie dubbelster, positiehoek schat ik op 220 (=200). Goed te scheiden, 20". Kleur A is geel-orange, B is wit.

20-02-2004 - Wouter D'hoye -
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooi dubbeltje. Gemakkelijk te scheiden bij 60X. De hoofdster is geelachtig. De B-component is wit en staat in een positiehoek van ongeveer 200.


S533   (Epsilon Gem)           d = 110.6    ph = 95    m1 = 3.14    m2 = 9.64   
9-02-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Dubbelster met een zeer wijde scheiding : circa 2 boogminuten. De B-ster staat in het O, we schatten de positiehoek op 100, blijkt volgens NSOG 94 te zijn. We schatten ook het aantal keren dat de afstand tussen de beide sterren past in het beeldveld ( 67x : beeldveld 44' ) op 28 keer. Met een scheiding van 110" zou dit dus 24 moeten bedragen. Er is niet zo veel kleurkontrast. De hoofdster vinden we echter wit, terwijl de B-ster wat grijsachtiger overkomt.

9-02-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Dubbelster met een zeer wijde scheiding : circa 2 boogminuten. De B-ster staat in het O, we schatten de positiehoek op 100, blijkt volgens NSOG 94 te zijn. We schatten ook het aantal keren dat de afstand tussen de beide sterren past in het beeldveld ( 67x : beeldveld 44' ) op 28 keer. Met een scheiding van 110" zou dit dus 24 moeten bedragen. Er is niet zo veel kleurkontrast. De hoofdster vinden we echter wit, terwijl de B-ster wat grijsachtiger overkomt.


STF982AB   (38 Gem)           d = 7.3    ph = 326    m1 = 4.75    m2 = 7.80   
9-02-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooi gescheiden. De B-ster staat in het ZO t.o.v. van A. We schatten de positiehoek op 135 (P) en 142 (L). Volgens NSOG : 145. We zitten er dus echt niet ver naast. De hoofdster is wit, terwijl de B-ster een beetje blauwachtig is.

9-02-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooi gescheiden. De B-ster staat in het ZO t.o.v. van A. We schatten de positiehoek op 135 (P) en 142 (L). Volgens NSOG : 145. We zitten er dus echt niet ver naast. De hoofdster is wit, terwijl de B-ster een beetje blauwachtig is.


STF1061   (Lambda Gem)           d = 9.7    ph = 33    m1 = 3.58    m2 = 10.7    
6-04-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. d = 7". Toch zeer moeilijk, wegens groot magn. verschil! ( 3.6 / 10.7) Met 6mm OR : goed gescheiden, maar B moeilijk wegens heldere A . B staat in NO en is geelachtig. A is wit.


STF1066   (Delta Gem)           d = 5.8    ph = 227    m1 = 3.55    m2 = 8.18   
6-04-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Zeer mooi! Vrij groot helderheidsverschil ( 3.5/8.2 ) B staat in het ZW ( klopt met PH 218 ). Mooi gescheiden, groot kleurverschil A = wit,blauwachtig b = rood/oranje ( ??? fiche zegt : A geel, B blauw ? )

11-4-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : lichtgeel   Kleur 2 : oranjebruin
Naast de heldere lichtgele is nipt een oranjebruin kleintje te zien.

21-4-2005 - Erwin Debock - 150mm f/15 achromaat
Methode : Visueel
Kleur 1 : geelgroen   Kleur 2 : witgrijs
geelgroen/witgrijs (zeer groot helderheidsverschil)


STF1110AB   (Alpha Gem = Castor)           d = 4.2    ph = 62    m1 = 1.93    m2 = 2.97   
8-05-1998 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Het paar AB is verdorie vreselijk nauw. Wegens de seeing hangen ze meestal aan elkaar, maar op bepaalde ogenblikken komen ze toch wel duidelijk los van elkaar. Met de 6mm ( 333x ) zien we duidelijk een ruitvorm met 4 sterren. LP heeft de ster ook in zijn kijker en bevestigt dit. De seeing is op dit moment toch niet bijzonder, zodat veel gekook hier de waarneming grondig verstoort.

8-05-1998 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. 35mm 40x ,35mmPCC 46x / 20mm 70x,20mmPCC 80x / 9mm 155x,9mmPCC 180x. Lichte sluierbewolking, alleen helderste sterren zichtbaar, maan 75%. 9PCC : ze is soms net te onderscheiden, soms net niet. AB plakt aan elkaar. Kleur : 2x wit. Volgens PM is n van de twee geel. Met PM zijn C8 bij 333x kun je een kleine ruit zien. Met 6mmPCC is het ruitje ook bij mij te zien. Deze sterren staan verschrikkelijk te koken.

10-3-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
2 heldere, de ene duidelijk iets zwakker. Zeer close.

1-4-2005 - Erwin Debock - 20cm f/6 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : wit
wit/wit bij 92x en 200x

21-4-2005 - Erwin Debock - 150mm f/15 achromaat
Methode : Visueel
geelgroenachtige componenten.


STT179   (Kappa Gem)           d = 7.2    ph = 241    m1 = 3.7     m2 = 8.2    
21-4-2005 - Erwin Debock - 150mm f/15 achromaat
Methode : Visueel
geel/wit, zr zwakke b component, immens helderheidsverschil, moeilijk: niet te zien met 10mm TMB, moeilijk met 13mm Nagler (elusive).


BU580AB   (Beta Gem = Pollux)           d = 29.7    ph = 280    m1 = 1.14    m2 = 13.7    
1-4-2005 - Erwin Debock - 200mm f/6 Newton
Methode : Visueel
Niet gesplit; wel niet echt een mooi rond puntje maar verder niets van te maken.

21-4-2005 - Erwin Debock - 150mm f/15 achromaat
Methode : Visueel
b component niet waargenomen