Del


STF2727
(Gamma Del)STF2727   (Gamma Del)           d = 9.1    ph = 266    m1 = 4.36    m2 = 5.03   
16-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Albireo en Gamma Cygni Zeer prachtige dubbelster. De hoofdster is wit, de B-ster staat in het W en is wat geel-groen achtig. Er is zeker een magnitude verschil. Mooi!

4-08-1996 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Met het 35mm oculair geeft dit een prachtig zicht, er is geen kleurverschil : beide komponenten zijn geel-groen. Met het 9mm oculair is eveneens geen kleurverschil te bemerken.

27-09-1997 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Hour. Met het 35mm oculair zijn de twee komponenten duidelijk te onderscheiden, doch ze plakken aan elkaar. Component A : een beetje geelachtig, component B : wit. Met het 20mm oculair zijn beide componenten duidelijk van elkaar ge- scheiden. Component A : lichtjes geel (minder uitgesproken dan met 35mm ocul) component B : blijft wit. Met het 9mm PCC oculair zijn op het eerste zicht beide componenten wit, maar na énig toekijken is A toch een heel klein beetje geel. Onder Gamma ten ZO zit er nog een dubbelsterretje van ˝mag 8 ů 9. Component A : licht oranje (rechts in beeld). Component B : wit (links in beeld). Wanneer we twee lijnen trekken door Gamma en die andere dubbelster, dan kom je in een gezamelijk snijpunt waar een ster staat. Dit vormt een ge- lijkzijdige driehoek. De richting van beide dubbelsterren is symmetrisch t.o.v de 3de ster in de driehoek. . ster

25-08-2000 - Wouter D'hoye -
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooi dubbelsterretje met een gele A-component en een geelgroene B-component in positiehoek 270°.

2-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : geelgroen   Kleur 2 : lichtpaars
Redelijk close. Heel mooi. Een geelgroen met een zwakker lichtpaars.