Cyg


AGC13AB
(Tau Cyg)
BU1131AB
(Theta Cyg)
BU675AB
(51 Cyg)
H4113ABH5137ABHJ603AB
(19 Cyg)
STF2486AB
STF2511ABSTF2534STF2538ACSTF2578ABSTF2579AB
(Delta Cyg)
STF2580AB
(17 Cyg)
STF2588A-BC
STF2605AB
(Psi Cyg)
STF2609STF2658ABSTF2671ABSTF2681ACSTF2687STF2691
STF2700STF2705ABSTF2707ACSTF2708ABSTF2726
(52 Cyg)
STF2743Aa-BSTF2758AB
(61 Cyg)
STF2822AB
(Mu Cyg)
STF2822AD
(Mu Cyg)
STF2822BD
(Mu Cyg)
STF2832ABSTFA43Aa-B
(Beta Cyg = Albireo)
STFA46Aa-B
(16 Cyg)
STFA50Aa-C
STFA50Aa-DSTFA53ABSTFA55ABSTT374STT390ABSTT394ABSTT414AB
STT426
(60 Cyg)
STT433AB
(Upsilon Cyg)STF2486AB           d = 7.3    ph = 206    m1 = 6.54    m2 = 6.67   
14-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. zichtbaar tussen Albireo en Gamma Cygni. Mooie dubbelster. 2 even heldere witte sterren. B staat in het ZW t.o.v. A. Comfortabel gescheiden. Ten ZZO staat ook nog een opvallend sterpaar op ongeveer 1/5 van het beeldveld met de 30mm (67x) met een vrij wijde scheiding en ZW-NO georienteerd. Ten W van de dubbelster, eveneens op ongeveer 1/5 van het beeldveld, zien we een mooi boogje van 3 nagenoeg even heldere sterren. Dit ziet er wat uit als een parabooltje, waarvan de holle kant gericht is naar de dubbelster.

29-07-1999 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Seeing niet te bijzonder, de volle maan begint haar tol te eisen. Mooie dubbelster, beide sterren even helder en witgeel van kleur. De positie- hoek bedraagt een 225 en de scheiding is tussen 5 en 10".


STF2511AB           d = 7.6    ph = 50    m1 = 7.5     m2 = 11.1    
14-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. zichtbaar tussen Albireo en Gamma Cygni. Mooi dubbelsterretje, goed gescheiden maar een groot magnitudeverschil. A ziet er wel oranje uit, terwijl B veel zwakker is en in het NO staat t.o.v. A. Er is ook nog een C-ster, die wat helderder is dan B ( kwa helderheid zowat tussen A en B ). Deze staat in het O.

29-07-1999 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Seeing redelijk, maar de opkomende volle maan begint meer en meer roet in het eten te gooien. Dubbelster van magnitude 7+, een 3/4 ten W van de Z And variabele CH Cyg. Een mooi dubbelsterreke, ware het niet dat enkel de A en C komponent opgemerkt werden. De B komponent van magnitude 11+ werd niet gezien, maar het maanlicht zal daar niet vreemd aan geweest zijn. A en C bevinden zich op +1 van elkaar, De C komponent is zeker 2 magnituden zwakker dan A. De A ster bevindt zich westelijker en is geelwit. De C-ster is wit en bevindt zich op positiehoek 120.


STF2534           d = 6.9    ph = 64    m1 = 8.21    m2 = 8.39   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Goed gescheiden bij 67x, maar toch vrij dicht. Bij 333x staan ze goed uit elkaar. Beide sterren zijn nagenoeg even helder en zijn beide wit. B staat in het NO t.o.v. A : ph geschat 50 a 60.


STFA43Aa-B   (Beta Cyg = Albireo)           d = 34.7    ph = 55    m1 = 3.37    m2 = 4.68   
14-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. zichtbaar tussen Albireo en Gamma Cygni Zoals gewoonlijk: prachtig. Geel en mooi blauw. Komfortabele scheiding reeds met 30mm (67x). De B-ster staat in het NO t.o.v. A, positiehoek iets van een 50 a 60 graden. Blijft een streling voor het oog.

12-10-2004 - Patrick Mergan - binoculair 100mm
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Een test met dit binoculair, nadat de pentaprisma's werden geregeld. Bij deze vergroting van 20x toch goed gescheiden! De kleur is heel goed, vooral de blauwe ster is echt blauw. De chromatische aberratie valt nog goed binnen de perken.

19-06-1998 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. 35mm 40x ,35mmPCC 46x / 20mm 70x,20mmPCC 80x / 9mm 155x,9mmPCC 180x. Enkele sluierwolken en laag bij de grond nevel, t= 18. Zoals gewoonlijk n van de prachtigste dubbelsterren kwa kleur.

23-05-2001 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Maan : k=0.00 - NM:23/05. Voor de zoveelste maal ! Hl erg mooi. Het is nu 4.00h ZT en de schemering heeft definitief zijn intrede gedaan, einde van de waarnemingsnacht.

2-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Is natuurlijk Albireo. Geen uitleg meer nodig.

29-8-2005 - Karel Cardoen - 20cm Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : geel   Kleur 2 : blauw
De seeing OK ,evenals de transparantiegebruik van 25 mm Plssl met Barlow 2XIs en blijft prachtig om waar te nemen met de mooie gekende kleuren van component A geel en component B blauw


STT374           d = 19.3    ph = 291    m1 = 7.6     m2 = 11.1    
14-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. zichtbaar tussen Albireo en Gamma Cygni. Mooi dubbelsterretje, comfortabel gescheiden. De B-ster staat in het NW t.o.v. van de A-ster en is veel veel veel zwakker dan de hoofdster. A is wat oranje, B is wit of witgrijs.

16-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Bij 280x : mooi te scheiden. Positiehoek schat ik op 300(=298).

29-07-1999 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Seeing redelijk, maar de volle maan zal gaan opkomen. Deze dubbelster maakt deel uit van een drietal sterren 1 ten W van 13 Cygni. De drie sterren vormen net een miniatuur zomerdriehoek, waarbij onze dubbel- ster de ZW komponent vormt. De helderste van deze drie sterren is geeloranje van kleur, de A komponent van onze dubbelster is wit geelwit, de B komponent is gewoon wit. De scheiding bedraagt ongeveer 20"en de positiehoek schat ik op een 300. De helderheid van de A komponent is rond de 8, de B komponent rond de 11.


STF2538AC           d = 52.3    ph = 247    m1 = 8.99    m2 = 8.92   
6-9-2006 - Patrick Mergan - C8
Methode : CCD camera
Gemeten scheiding : 45.4   Gemeten positiehoek : 248.5
Vreemd : A is zwakker dan C ? Nemen we de andere ster als A, dan is het resultaat : d = 44.8 en PH = 64.8


BU1131AB   (Theta Cyg)           d = 2.9    ph = 60    m1 = 4.48    m2 = 12.9    
16-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Albireo en Gamma Cygni Zeer moeilijk geval. Een heldere witte ster. De B-ster is eigenlijk niet te scheiden. Wellicht is dit te wijten aan het zeer grote magnitudeverschil. (4.5 - 12.8 !). De C-ster is wel duidelijk te zien. Deze staat in het Z op ongeveer 1/5 beeldveld (67x - 30mm). Ten NO staat ook nog een andere zwakke ster, op ongeveer dezelfde afstand. Bij 333x is er soms wel een flauw vermoeden van een B-ster, daar de buigingsringen aan de NO kant op sommige momenten van seeing een klein aanwasje schijnen te krijgen. Dit is dan ook slechts een vermoeden.

29-07-1999 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Seeing redelijk, maar na anderhalf uur kwam de volle maan op ! 13 Gygni vormde een mooi trio met nog twee andere sterren, waaronder de Mira- variabele R Cygni ten O : net een miniatuur-uitgave van de gordelsterren van Orion. Van 13 Cygni was enkel de A komponent zichtbaar. Het storende maanlicht in kombinatie met het grote verschil in magnitude tussen de twee sterren (kom- ponent B is van magnitude 12.8 !) maakt een scheiding (deze bedraagt amper een viertal boogseconden) niet waarneembaar. Zeker eens proberen bij een donkerder hemel.


STFA46Aa-B   (16 Cyg)           d = 39.1    ph = 134    m1 = 6.00    m2 = 6.23   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Zeer mooi. Dit zijn 2 nagenoeg even heldere sterren, beide zeer helder. B staat in het ZO ten opzichte van A. Het is echter moeilijk zomaar uit te maken welke ster A is en welke B. De meest Noordelijke ster is blijkbaar A ( na raadplegen van de fiche ). Met de 30mm ( 67x ) is dit een heel mooi zicht: de dubbelster vormt immers een driehoek met nog een andere ( enkel- voudige ) ster in het ZW en nog een ander paar in het ZO, bestaande uit 2 even heldere witte sterren, maar beide wel zwakker dan het paar AB. De scheiding van dit paar is nagenoeg even groot als de scheiding A-B. Zowel A als B zijn wit en er is dus een relatief grote scheiding. Alhoewel er hier geen kleurverschil is, is dit toch een mooi paar.

25-08-2000 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Goed gescheiden. B-ster staat in het Z t.o.v. A en is blauw, terwijl A geel is. Mooie dubbelster met goed kleurkontrast. De B-ster is echt heel blauw, vooral met starend waarnemen, of bij iets onscherp zetten.

15-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 155x : prachtige dubbelster. Beide componenten A en B hebben blijkbaar dezelfde helderheid. Kleur van beiden is geel, doch component B is net iets meer oranje dan geel. Bij 40x is deze dubbelster nog te scheiden en samen in het beeldveld (35mm) met NGC6826.

29-07-1999 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Hofstade. Seeing redelijk, maar na anderhalf uur kwam de volle maan op ! Zeer mooie dubbelster. Beide sterren hebben dezelfde kleur(geel met een groene zweem) en dezelfde helderheid. In hetzelfde beeldveld zijn nog talrijke andere sterren zichtbaar. De magnitude van beide komponenten moet rond de 6 liggen.

6-9-2006 - Patrick Mergan - C8
Methode : CCD camera
Gemeten scheiding : 39.3   Gemeten positiehoek : 134.6STF2579AB   (Delta Cyg)           d = 2.5    ph = 225    m1 = 2.89    m2 = 6.27   
15-08-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. d=2.2" Met 30mm : niet gescheiden.( 67x ). Bij 275x ( 7.4mm ) wel gescheiden. A = wit,witgroen B = wat matter van kleur, grijs? PH niet op fiche, we schatten 225.

18-06-2000 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Volle maan, zeer zacht t:20 9mmPCC. De twee componenten plakken aan elkaar, het is niet erg duidelijk. Het is precies een ster waaraan er nog iets aanhangt. Niet te scheiden. Als ik de positiehoek controleer dan zou dat 180 moeten zijn.

29-8-2006 - Karel Cardoen - 20cm Newton
Methode : Visueel
niet te scheiden niet direct een mening


STF2578AB           d = 14.7    ph = 125    m1 = 6.37    m2 = 7.04   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 120
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : wit
Mooi gescheiden. 2 witte sterren met weing magnitudeverschil. We schatten de PH op 120.

16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Mooie dubbelster. Wijd gescheiden, reeds bij 67x. Beide sterren zijn nagenoeg wit, alhoewel de B-ster er bij nader toezien toch een beetje blauwachtig uit ziet. B zou een magnitude zwakker moeten zijn, maar ik vind dat dit niet helemaal zo lijkt te zijn : B is bijna even helder dan A. B staat in het ZO t.o.v. A, ph geschat 120. Er zou ook een C ster moeten zijn, op 46". Ik vermoed dat die ster er wel is : 46" is goed mogelijk (ongeveer 3x de afstand A-B). Deze zwakke ster staat echter niet in het N, zoals de fiche vermeldt, maar eerder in het Z! ( ph 180 ? )


H5137AB           d = 38.2    ph = 25    m1 = 6.22    m2 = 8.18   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Heel wijd en mooi gescheiden, reeds bij 67x. A is wit en B is wat blauwachtig B staat in het NO t.o.v. A, ph geschat 40 graden. Mooi!

25-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Het is bijna volle maan. Er zijn slechts enkele sterren te zien. In Cygnus is alleen Deneb te zien + heel zwakjes Gamma. Methode : Eerst de deelcirkels ongeveer ingesteld, met calibratie op Deneb. Vervolgens gekeken in de zoeker, en hier werd het beeldveld direct herkend aan de hand van de kaart. Vervolgens met starhopping tot bij SAO68810. A is wit, B is wat blauwachtig en staat in het NO ten opzichte van A. Heeft een tamelijk grote scheiding. Is heel mooi, maar zou wellicht nog mooier zijn met een donkere hemelachtergrond. Naar het O toe, op ongeveer 1/5 van het beeldveld ( 30mm, 67x, beeldveld 44' ) staat er nog een tamelijk heldere ster. Tijdens het starhoppen is er echter iets merkwaardig opgevallen : op de zoekkaart ( transparant ) staat er een heldere ster die echter helemaal niet te zien is in de zoeker ( 8x50 ). Zou dit een variabele ster kunnen zijn? We gaan hier eens proberen te beschrijven over welke ster het gaat: We nemen de zoekkaart ( transparant ), spiegelbeeld, we plaatsen het N naar rechts. We vertrekken van SAO68810 ( centrum van de kaart ). We herkennen hier on- geveer een asterisme in de vorm van een spiegelbeeld L die als volgt loopt: We vertrekken van de SAO-ster en gaan dan naar het ZW, waar we nog 2 sterren ontmoeten van de L ( korte been ) en vervolgens draaien we af ( 90 ) naar het ZO, waar we 4 heldere sterren zien die deel uitmaken van het lange been van de L. Het gaat hier over die laatste heldere ster die net voorbij de constellatie-lijn zit. Dus : het lange been van de L bevat 3 sterren nog voor de constellatie-lijn en 1 er voorbij. Over deze laatste ster gaat het hier. Op die plaats zien we met de zoeker ( 8x50 ) niets, maar in het oculair ( 30mm, 67x ) wel een heel zwakke ster ( m13 ? ) --- Na opzoeken van dit geval met de Uranometria en raadplegen van Burnham's stellen we vast dat deze ster Chi Gygni blijkt te zijn ( X ). Dit is inder- daad een lang periodische variabele ster waarvan de magnitude varieert tussen 3.6 en 14.5 Deze moet nu dus ongeveer op zijn minimum zitten! De periode is ongeveer 400 dagen.

18-06-2000 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Volle maan, zeer zacht t:20 A is inderdaad geel, van B durf ik het niet te zeggen omdat hij zo zwak is. De positiehoek schat ik op 25(=27).


STF2580AB   (17 Cyg)           d = 26.3    ph = 67    m1 = 5.06    m2 = 9.25   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Mooi! Een witte en een oranje ster. B staat in het O ten opzichte van A ( in feite iets NO ). Er is een vrij groot magnitudeverschil en een vrij grote scheiding. Er is hier inderdaad nog een derde ster die in het ZW staat ten opzichte van A. De magnitude van deze ster is ongeveer dezelfde als die van de B-ster. Deze ster is echter eerder wat blauwachtig.

14-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 155x : positiehoek AB schat ik op 70(=69). Kleur A : wit en B : licht- oranje. C is iets helderder dan B en staat op positiehoek 138. Afstand AC : 5x AB.


STF2588A-BC           d = 9.9    ph = 159    m1 = 7.74    m2 = 8.12   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 170
Kleur 1 : geelachtig   Kleur 2 : blauwachtig
Komfortabel gescheiden. A is geelachtig, B is blauwachtig. We schatten de PH op 170.


HJ603AB   (19 Cyg)           d = 56.3    ph = 114    m1 = 5.38    m2 = 10.54   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Niet zo een erg spectaculair geval, maar toch vrij mooi. Grote scheiding. A is geel en B is wit of blauwwit en staat in het ZO ten opzichte van A. Volgens de fiche is de positiehoek 106, maar ik dank dat die toch wat groter is ( 130 ? ). Wel eigenaardig : er zou ook een C-ster moeten zijn van m10, welke ik echter niet kan zien ( 30mm, 67x ) , alhoewel er toch een grote scheiding zou moeten zijn. Is deze ster intussen reeds opgeschoven?? Er is nog wel een ster met dezelfde magnitude als de B-ster, maar deze staat op een afstand die wel het driedubbele is van de afstand A-B, en dit in het W. Deze afstand lijkt mij toch te groot voor die C-ster.

15-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 280x : mooi te scheiden. Component A is geel. Component C is niet te zien op de opgegeven positiehoek en scheiding.


STT390AB           d = 9.4    ph = 22    m1 = 6.63    m2 = 9.50   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Reeds gescheiden bij 67x, beter bij 333x. Beide sterren zijn wit, maar B is zeker 2 magnituden zwakker. B staat in het NNO t.o.v. A. PH = circa 25. Een eindje verder zien we de C-ster, maar aan de Z-kant. Deze is nog een stuk zwakker. De afstand A-C is zowat 1,5 keer deze van A-B.


STF2605AB   (Psi Cyg)           d = 2.9    ph = 178    m1 = 5.03    m2 = 7.52   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Een erg nauw geval. Met de 30mm ( 67x ) is er nog niet veel van te zien. Met de 6mm ( 333x ) zien we het echter zeer duidelijk. De B-ster is zeker 3 magnituden zwakker en staat in het Z t.o.v. A. A is wit, B is eerder wat blauwachtig. Heel mooi.

16-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Bij 280x : goed te scheiden. Kleur wit-wit. Positiehoek schat ik op 180(=178)


STF2609           d = 1.9    ph = 22    m1 = 6.69    m2 = 7.64   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is ontzettend nauw. Niet te scheiden bij 67x, echter wel bij 333x. We moeten echter blijven kijken en de goede seeing afwachten : soms versmelten ze wel even, maar op andere momenten staan ze mooi uit elkaar. De B-ster staat ten N van A en is ongeveer 1 magnitude zwakker. Beide sterren lijken me wit.


STT394AB           d = 10.9    ph = 295    m1 = 7.14    m2 = 10.27   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Reeds gescheiden bij 67x, doch beter bij 333x. Er is een groot magnitudeverschil van zeker 3 magnituden. B is vrij zwak t.o.v. A en staat in het NW, ph circa 300. A is wat geelachtig, B is eerder blauw.


STF2658AB           d = 5.4    ph = 108    m1 = 7.19    m2 = 9.38   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is bij 67x reeds gescheiden. Wel beter bij 333x (6mm). A is wit, B is wat blauwachtig. Goede scheiding. De ph klopt hier echter niet? De fiche vermeldt 360, maar ik vind eerder iets in de buurt van 225.


STFA50Aa-C           d = 107.1    ph = 173    m1 = 3.93    m2 = 6.97   
15-08-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Wijde dubbelster ( 107" ), ZEER MOOI!! Groot kleurkontrast. A = geel B = blauw, staat in het Z. Er zou ook een C zijn, maar niet duidelijk welke dat nu is. ( wit, m4.8 ) Deze moet dus kwa magnitude tussen de 2 andere liggen. Vermoedelijk is dit de ster die we zien in het NW ( PH 330 ), afstand tot A : ongeveer 3 maal de afstand AB. Zeer mooi trio!

18-06-2000 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Volle maan, zeer zacht t:20 9mmPCC. Positiehoek tussen A en B schat ik op 170(=173). Kleur van A=oranje en B=blauw. Component C is moeilijk te herkennen tussen al die andere sterren. Aan de hand van de magnitude schat ik de afstand AC op 400", positiehoek 315 kleur wit.


STFA50Aa-D           d = 330.7    ph = 324    m1 = 3.93    m2 = 4.83   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 320
Kleur 1 : geel    Kleur 2 : wit
Hele mooie, heldere en wijde dubbelster. We schatten de PH op 320. A ziet er geel uit en D is wit. Er is ook nog een derde ster, dichter bij A, maar in PH van ongeveer 180 graden. Deze laatste ster is eerder blauwachtig.


STF2671AB           d = 3.6    ph = 338    m1 = 6.01    m2 = 7.51   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. De hoofdster is wit, terwijl de B-ster er volgens mij wat oranje uit ziet en ongeveer een magnitude zwakker is. B staat in het NNO, ph geschat 340. Erg nauw. Bij 67x niet gescheiden, wel bij 333x : mooi gescheiden.


STF2681AC           d = 38.5    ph = 199    m1 = 7.97    m2 = 8.89   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 190
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : wit
Mooi. Beide sterren wit. We schatten de PH op 190. Er is ook nog een derde ster ( = B?) die meer in PH 160 staat, en waarvan de scheiding iets groter is dan die van AC. Volgens Wouter zou A echter ook nog dubbel kunnen zijn, maar met heel kleine scheiding : hij meent soms een dubbel karakter te kunnen onderscheiden bij momenten.


STF2687           d = 25.8    ph = 117    m1 = 6.37    m2 = 8.31   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 120
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : grijsblauw
Mooi. Vrij groot magnitudeverschil. A is wit. Over B zijn we het niet eens. Grijs? Volgens Wouter: grijsblauw?


STF2691           d = 17.3    ph = 31    m1 = 8.14    m2 = 8.45   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 30
Kleur 1 : ?   Kleur 2 : ?
Beide sterren ongeveer even helder. Er is in beide sterren eigenlijk geen kleur te onderscheiden ( hierover zijn we het alle 3 eens ).


STF2700           d = 23.1    ph = 286    m1 = 6.99    m2 = 8.75   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 290
Kleur 1 : geel   Kleur 2 : blauwachtig
Mooi. Tameljik helderheidsverschil. A is geel en B blauwachtig. We schatten de positiehoek op 290 graden.


STFA53AB           d = 182.7    ph = 177    m1 = 6.29    m2 = 6.54   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 180
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : wit
Heel wijde dubbelster . Beide sterren wit. Staat bijna perfect N-Z, dus PH is ronde de 180.


STF2705AB           d = 3.0    ph = 262    m1 = 7.48    m2 = 8.54   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Bij 67x zien we nog geen dubbel karakter, echter wel bij 333x. Er moet wel even de goede seeing afgewacht worden. B staat in het W t.o.v. A in een ph van circa 270. A is geel-oranje, terwijl B eerder wit is.


STF2707AC           d = 55.4    ph = 195    m1 = 7.94    m2 = 8.62   
16-6-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Microguide Oculair
Gemeten scheiding : 54.3
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : wit
De positiehoek kan niet meer gemeten worden! Het batterijtje van het microguide oculair is namelijk leeg!


STF2708AB           d = 53.3    ph = 323    m1 = 6.83    m2 = 8.67   
16-6-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Microguide Oculair
Gemeten scheiding : 54.3   Gemeten positiehoek : 322
Kleur 1 : witgeel   Kleur 2 : blauwachtigBU675AB   (51 Cyg)           d = 3.1    ph = 103    m1 = 5.38    m2 = 12.4    
14-08-2001 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. zichtbaar tussen Albireo en Gamma Cygni. Blijft toch een beetje een raadsel op het eerste gezicht. Hoe we ook vergroten, het dubbel karakter is niet merkbaar, al zijn zelfs de buigingsringen van de ster goed zichtbaar, SCT type zoals in de boekjes. Zelfs bij 333x ( met 6mm ) nog niet. Er zijn wel enkele zwakke sterren in be buurt van om en nabij de m12 : 1 in het Z, op een behoorlijke afstand ( wellicht de C-ster ) en 1 in het NO op een iets grotere afstand (wellicht de D-ster). Waarschijnlijk is de moeilijke zichtbaarheid van de B-ster hier te wijten aan het grote magnitudeverschil.

15-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 280x : component B is niet te zien, helderheidsverschil is te groot. Doch componenten C en D elk m11.4 kan ik wel erg zwak zien. Dus ik verschiet er niet van dat B, met m12.4 en A met m5.4 en scheiding 3", niet te scheiden is.


STF2726   (52 Cyg)           d = 6.4    ph = 69    m1 = 4.2     m2 = 8.7    
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Vrij nauw, maar toch goed te scheiden. Bij 67x ( 30mm Ult ) zie je er nog niet te veel van, maar met de 6mm ( 333x ) is scheiding geen probleem. B is heel wat zwakker en staat in het NNO ten opzichte van A. A is geel, B is zwak en eerder wit.

14-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Deze staat pal in het midden van NGC6960 of de Sluiernevel. Bij 280x goed te scheiden, positiehoek schat ik op 60(=67). Groot helderheidscontrast. A is geel en B oranje-bruin. Met een kleine vergroting van 40x zie je het kleurverschil van A t.o.v de omgevingssterren zeer goed. Met UHC-filter zie ik nu ook lichtjes de Sluiernevel.


STT414AB           d = 9.9    ph = 94    m1 = 7.43    m2 = 8.93   
16-08-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Reeds gescheiden bij 67x. Bij 333x is de scheiding echter veel meer comfortabel. A is wit, B is wat blauwachtig. B staat pal in het O, ph geschat : 90 graden.


STF2743Aa-B           d = 20.4    ph = 353    m1 = 4.59    m2 = 9.43   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is al goed gescheiden met de 30mm ( 67x ). A is wit, B is heel wat zwakker en staat in het N ten opzichte van A. B is ook wit of iets blauwachtig. De C en de D ster : dat is een andere zaak! De positiehoeken schijnen hier niet te kloppen. Er is wel een derde en een vierde ster die beide een magntude of zo zwakker zijn dan de B-ster. Deze 2 sterren staan er echter toch wel een heel eindje vandaan: Er is een ster die in het O staat en op een afstand van circa 3x die van A-B + nog een ster in het W, welke op 7 tot 8 maal de afstand A-B staat. Dit is merkwaardig. Een positiehoek van 220 ( volgens de fiche ) kan wel, maar de afstand is toch wel merkwaardig groot. Deze 2 sterren hebben wellicht geen echte fysiche verbondenheid met het paar A-B en zijn dan vermoedelijk door de eigenbeweging wat verschoven.

15-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 280x : alle componenten zijn zichtbaar. AB is het duidelijkst te scheiden, maar ook C en D met m11.5 en m11 respectievelijk, zijn ook goed te scheiden. Kleur 4x wit. Mooie 4 dubbele ster.


STT426   (60 Cyg)           d = 2.9    ph = 161    m1 = 5.40    m2 = 9.53   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is bijzonder nauw. Met de 30mm ( 67x ) zijn de sterren nog niet te scheiden. Met de 6mm echter ( 333x ) gaat dit goed. A en B zijn beide wit, B is heel wat zwakker en staat in het Z ten opzichte van A.

15-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 280x : geen simpel geval, 2.5" scheiding en 4 magnitudenverschil. B plakt net niet tegen component A maar ik moet wel de goede seeing afwachten om hem plots te kunnen scheiden, kleur is wit-wit.


H4113AB           d = 18.7    ph = 299    m1 = 6.62    m2 = 9.49   
25-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Het is bijna volle maan. Er zijn slechts enkele sterren te zien. In Cygnus is alleen Deneb te zien + heel zwakjes Gamma. Heel mooie dubbelster! Gelijkt wat op Albireo: een gele ster met een blauwe begeleider, die echter veel zwakker is dan de A-ster ( zeker 4 magnituden zwakker! ). De B-ster staat in het NW t.o.v. A. Dit kan kloppen : de positie hoek is 300. De fiche vermeldt ook een C component van m11.8, dus ongeveer 1 magnitude zwakker dan B. Deze zou dan in positiehoek 250 moeten staan. MAAR: Klopt dat nu? We zien wel een derde ster, maar die staat wel in positoehoek 90 ongeveer en op een afstand van misschien 5x de afstand A-B. Dan is er ook nog een zwakke ster op de rand van het beeldveld ( met de 6mm, 333x, beeldveld 7.5' ).Deze staat eerder in het ZW of ongeveer in positie- hoek 225. AB heeft een heel mooi kleurkontrast en een tamelijk grote scheiding.

18-06-2000 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Volle maan, zeer zacht t:20 9mmPCC. Ik schat de positiehoek op 300(=300). A is geel en van B kan ik de kleur niet schatten daar hij heel heel er zwak is, net de grens om hem nog waar te nemen. Van C (11.8) is er helemaal niet te zien.


STF2758AB   (61 Cyg)           d = 31.1    ph = 151    m1 = 5.35    m2 = 6.10   
16-6-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Microguide Oculair
Gemeten scheiding : 32.6   Gemeten positiehoek : 150
Kleur 1 : geel   Kleur 2 : oranje


15-08-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. d=28" MOOI! Zowel A als B : geel, witgeel. De PH is niet vermeld op de fiche. We schatten in de buurt van 225.

18-06-2000 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Volle maan, zeer zacht t:20 9mmPCC. Positiehoek schat ik op 145(niet opgegeven op de fiche). Kleur is oranje-oranje.

2-8-2005 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : bruingeel   Kleur 2 : roodoranje
Prachtige wijde dubbelster. Het blijft toch verrassend wanneer deze objecten nooit eerder werden opgezocht. Ligt zeer mooi in een sterrenrijk gebied. Een heldere bruingele met een slechts iets zwakker roodoranje.


AGC13AB   (Tau Cyg)           d = 0.7    ph = 274    m1 = 3.83    m2 = 6.57   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Een heel moeilijk geval. Met de 30mm ( 67x ) is er nog niet veel te zien van het dubbele karakter. Met de 6mm ( 333x ) zien we wel een zwakke ster heel dicht tegen de hoofdster aan. Deze staat ten Z van A. B is zeker wel 3 mag- nituden zwakker dan de hoofdster. Nog een heel eind verder in het Z staat er ook nog een zwakke ster. Het is werkelijk afhankelijk van de seeing of het paar AB goed gescheiden is. Meestal is de scheiding heel goed, maar op bepaalde ogenblikken dreigt er versmelting op te treden. Nog verder in het Z is er nog een zwakke ster, vermoedelijk de D-ster. De C-ster flikkert af en toe duidelijk op bij perifeer waarnemen ( is heel zwak ). Deze staat nog vrij dicht bij de hoofdster.

14-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Bij 280x : merkwaardig, ik kan helemaal geen B scheiden. Misschien bij betere seeing. In het beeldveld zijn er verscheidene sterren van m13 te zien, dus het is niet zo duidelijk wat C en D zijn.


STT433AB   (Upsilon Cyg)           d = 15.1    ph = 220    m1 = 4.43    m2 = 10.0    
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Was niet zo eenvoudig om te starhoppen daar er er zo weinig sterren te zien zijn in de zoeker: uiteindelijk werd het beeldveld toch goed herkend. Is reeds goed gescheiden met de 30mm ( 67x ). B is heel wat zwakker dan A en staat in het ZW. Zowel A als B zijn wit. Er is ook nog een C-ster, on- geveer even helder dan B. Deze staat op een afstand die iets groter is dan de afstand A-B. C staat ten opzichte van A in het Z.

14-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. kaart MU moet de naam NU dragen en omgekeerd !!! Bij 280x : heel groot helderheidsbereik tussen A en BC anderzijds. Positie- hoek van B schat ik op 225(=220) en C op 180(=181). Zeer goed te scheiden, kleur 3x wit.


STFA55AB           d = 364.2    ph = 304    m1 = 6.61    m2 = 6.61   
16-6-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Microguide Oculair
Gemeten scheiding : 347.7   Gemeten positiehoek : 302
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : witSTF2822AB   (Mu Cyg)           d = 1.9    ph = 312    m1 = 4.75    m2 = 6.18   
31-07-1999 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Met de 30mm ( 67x ) zien we nog niet veel van het dubbele karakter van deze ster. Dus maar direct vergroot met de 6mm ( 333x ). We zien dan 3 sterren!: Een heldere ster van m7 + een zwakke begeleider ( mooi gescheiden ) in de richting van het ZW. Beide sterren zijn wit. Het lijkt alsof er ook nog een C-ster is ( alhoewel niet vermeld op de fiche, is dit een toevallige samen- stand? ) welke nog iets verder eraf staat. Deze vormt met A en B ongeveer een rechthoekige gelijkbenige driehoek. B staat in het ZW en de andere ster ( C? ) staat eerder in het Z. Wellicht is de positiehoek intussen wat veranderd ten opzichte van de waarde op de fiche.

14-08-2002 - Lieven Persoons - Newton 20cm
Methode : Visueel
Lokatie:Nieuwerkerken. Er is iets fout met de transparanten. De kaartjes dragen de verkeerde naam/ kaart MU moet de naam NU dragen en omgekeerd !!! Bij 280x : merkwaardig, volgens de fiche moet de scheiding tussen A en B 16.20" zijn maar ze plakken aan elkaar, dus ik schat hoogstens 2". Ook het magnitudeverschil is niet zo groot zoals op de fiche, m6.9 en m13.3 . Ik denk dat de ster van m13.3 moet m9 m10 zijn en niet zwakker. Ook de positiehoek klopt niet, 276, ik schat 320. Wat er wel te zien is op 280 is een ster van m13. Dit zullen we moeten controleren !


STF2822AD   (Mu Cyg)           d = 197.5    ph = 45    m1 = 4.75    m2 = 6.94   
16-6-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Microguide Oculair
Gemeten scheiding : 192   Gemeten positiehoek : 45
Kleur 1 : witgeel   Kleur 2 : blauwachtig
Gemeten met microguide oculair. De factor was : 1 schaalverdeling is 7.245"


STF2822BD   (Mu Cyg)           d = 198.7    ph = 46    m1 = 6.18    m2 = 6.94   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 45
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : blauwachtig
Heldere dubbelster. Wijd. We schatten de PH op 45. A is wit, B is blauwachtig.


STF2832AB           d = 13.3    ph = 213    m1 = 7.77    m2 = 8.32   
14-7-2006 - Patrick Mergan,Wouter D'Hoye,Karel Cardoen - 25cm SCT
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 200
Kleur 1 : geelachtig   Kleur 2 : wit
Mooi. Komfortabel gescheiden met 25mm (100x). We schatten de PH op 200. A is geelachtig, B is wit.