Cap


HJ607ACSTFA52Aa-Ba
(Beta Cap)HJ607AC           d = 46.0    ph = 221    m1 = 4.24    m2 = 9.6    
23-09-2000 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Hour. Dit is een hele wijde en heldere dubbelster. Beide componenten zijn nagenoeg even helder en wat geelachtig. De scheiding is heel groot ( niet minder dan 6'! ). Ik schat de positiehoek in de buurt van 120 graden. De hoofdster ( maar welke is nu eigenlijk de A-ster? ) blijkt ook dubbel te zijn met een zwakke ster als B-ster en een positiehoek die meer naar de 250 graden gaat.


STFA52Aa-Ba   (Beta Cap)           d = 207.0    ph = 267    m1 = 3.15    m2 = 6.08   
23-09-2000 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Hour. Is ook een zeer wijde dubbelster. Hier is de B-ster wel een magnitude of 3 zwakker dan de A-ster. A vind ik witgeel, terwijl B duidelijk blauw is. De scheiding is zeer groot en bedraagt bijna 1/10 van het beeldveld ( rond de 4'? ). B staat in het W t.o.v. A, ongeveer een 270. Er is ook nog een C-ster die even ver van A staat als de afstand A-B of misschien een klein beetje meer ( ca 10% ). Deze is nog een magnitude zwakker dan B. De positiehoek schat ik hier op 135. Dit wil zeggen dat die C-ster zich meer in het ZO bevindt t.o.v. A.