CMa


AGC1ABAGC1AB           d = 3.7    ph = 190    m1 = -1.46    m2 = 8.5    
9-01-1998 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. B van m8.5 zou op 7" van Sirius moeten liggen. Maar dit is alsof men een speld wil horen vallen tijdens een popconcert. De B-ster wordt door Sirius totaal in de vergetelheid geblazen ( = een kolkend en wriemelend kleuren- spectakel ). Ook Willy en Prosper bevestigen dat dit niet te doen is.