Aur


STF616
(Omega Aur)
STF644ABSTF653AC
(14 Aur)
STF698ABSTF718ABSTF796ABSTF808AC
STF811STF821STF834STT117STT545AB
(Theta Aur)
STT92ABSTF616   (Omega Aur)           d = 4.7    ph = 3    m1 = 5.00    m2 = 8.21   
1-04-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. met 20mmLV: beter, goed gescheiden. Met OR6 : nog beter. A-ster: blauw, B-ster:lichtrood tot oranje. ( in tegenstelling tot wat de fiche aangeeft? ). De B-ster staat in het N ( klopt: PH = 359 )

19-3-2006 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 350
Kleur 1 : wit   Kleur 2 : rood
Klein roodje, dichtbij de heldere witte. Ik schat de PA op 350


STT92AB           d = 4.1    ph = 281    m1 = 6.02    m2 = 9.50   
14-03-2003 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Heel moeilijk geval. Zeer nauw. De seeing is in feite ook niet zo bijzonder goed vandaag. Bijgevolg moeten we de het goede moment afwachten om beide sterren te kunnen scheiden. De B-ster is veel zwakker en staat in het W t.o.v. A. Ik schat de positiehoek op 270 graden.


STF644AB           d = 1.6    ph = 224    m1 = 6.96    m2 = 6.78   
1-04-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. d = 1.6" Warempel gescheiden! ( met 6mm OR , vergroting 333 x ) Wel moet goede seeing worden afgewacht, bij tussenpozen versmolten . Met 30mm: niet te zien, 20mm:vermoeden, 6mm : duidelijk gescheiden!. B staat in het ZW ( klopt met PH 221) Kleur: A is geel/oranje ,B is lichtblauw : in tegenstelling tot fiche? Zeer mooi !!! De opening tussen A en B is minstens even groot als de buigingsschijfjes van de 2 sterren.


STF653AC   (14 Aur)           d = 14.1    ph = 225    m1 = 5.03    m2 = 7.33   
14-03-2003 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Mooie dubbelster. De positiehoek blijkt echter helemaal niet te kloppen met wat op de fiche wordt vermeld. Ik schat eerder rond de 225 graden, terwijl dee fiche 352 vermeldt. A is wit, terwijl B er eerder wat oranje uitziet. De fiche heeft het hier over geelachtig en blauw. Vreemd. Dit moet eens nader onderzocht worden.

19-3-2006 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Kleur 1 : geel   Kleur 2 : blauw
Klassiek gemakkelijk dubbeltje, geel met kleine blauw.


STF698AB           d = 31.5    ph = 347    m1 = 6.65    m2 = 8.33   
14-03-2003 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Een heel wijd paar. Goed gescheiden bij 67x ( met de 30mm PL). B staat in het N t.o.v. A, dus de positiehoek is ongeveer 350. A is geel, B is blauw en is ongeveer 2 magnituden zwakker.

19-3-2006 - David Vansteelant - 15 cm f8 Newton
Methode : Visueel
Geschatte positiehoek : 340
Kleur 1 : oranje   Kleur 2 : paars
Oranje met ver ervan een kleine paars. Ik schat de PA op 340


STF718AB           d = 7.8    ph = 73    m1 = 7.47    m2 = 7.54   
14-03-2003 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. Komfortabel gescheiden. Twee even heldere sterren, beide wit. De B-ster staat in het O of in W, afhankelijk van welke ster je als A ster neemt. Volgens de fiche is de PH 74, dus zal de B-ster in het O staan.


STT117           d = 11.4    ph = 31    m1 = 7.11    m2 = 10.01   
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Vrij nauw, maar toch comfortabel gescheiden, vooral met het 6mm oculair (333x). Er is een vrij groot magnitudeverschil van zeker 3 magnituden. De B-ster staat in het NO ten opzichte van A, PH geschat : 35 graden. A is wat geelachtig,B is wit.

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. A: citroengeel B: geel (af en toe blauwe schijn) groot magnitudeverschil


STF796AB           d = 4.0    ph = 63    m1 = 7.24    m2 = 8.23   
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Erg nauw, maar goed gescheiden. Beide sterren zijn wit. Er is een vrij groot magnitudeverschil. B staat in het NO. De PH is rond de 50 graden.

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. A: geelwit B: wit C: wit AB goed te scheiden / PH klpt positie C onzeker (tekening gemaakt)


STF808AC           d = 15.8    ph = 57    m1 = 9.11    m2 = 9.21   
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Twee even heldere witte sterren. B staat in het ZW t.o.v. A. De PH schat ik op iets minder dan 270. 250 graden?

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. A: wit C: wit quasi even helder d: 15" [16.2] PH : 235 [242] AB (=D10) : niet te scheiden


STF811           d = 5.0    ph = 233    m1 = 8.0     m2 = 9.3    
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Twee witte sterren. B is een magnitude zwakker en staat in het ZW t.o.v. van A. Is vrij nauw, maar met de 6mm (333x) toch goed gescheiden. De PH schat ik op een 240 a 250 graden.

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. A: wit B: wit d: 5" [5.1] PH : 225 [235]


STF821           d = 2.2    ph = 4    m1 = 8.33    m2 = 9.44   
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Is werkelijk heel nauw! Er moet even gewacht worden op momenten van goede seeing om het B-sterretje zien los te komen. B is ook erg zwak t.o.v. de hoofdster. B staat ten N van A ( rond de de 0 graden? )

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. A: wit B: wit net te scheiden : 8-vorm (moeilijk, maar te doen met 'averted vision' PH klopt


STT545AB   (Theta Aur)           d = 3.8    ph = 308    m1 = 2.7     m2 = 7.2    
1-04-1997 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. A = m2.6 . Niet zo gemakkelijk te scheiden ( d= 3.6" ) met 20mm LV, doch met OR6 : comfortabel. A = wit, B = geelachtig. Mooi.


STF834           d = 22.7    ph = 309    m1 = 8.61    m2 = 9.38   
16-02-2002 - Patrick Mergan - C8
Methode : Visueel
Lokatie:Meldert. Mooie dubbelster. Twee nagenoeg even heldere witte sterren. Bij nader toekijken is B toch wat zwakker. Ik schat de PH rond de 300 graden. Wijde, komfortabele scheiding.

9-12-2001 - Bart Staels - C11
Methode : Visueel
Lokatie:Gijzegem. A: wit B: witgeel d: 16" [22.8 !] PH : 310 [309]