STARPOS


Starpos is een eenvoudig programma waarmee dubbelsterren kunnen worden uitgemeten ( scheiding en positiehoek ) door middel van een CCD camera. Hierbij gaat men als volgt te werk: Klaar! De scheiding en de positiehoek zijn nu onderaan af te lezen.

Downloaden

Klik hier om het programma Starpos GRATIS te downloaden.

Starpos werd geschreven door Wouter D'Hoye. Nog vragen of suggesties in verband met Starpos? Kontakteer dan hier de auteur.

Bepalen van de pixel rate

De 'pixel rate' geeft aan hoeveel boogseconden er overeenkomen met 1 pixel van je camera.
Dit hangt af van :
Wanneer je het brandpunt exact kent, dan kan je de pixel rate berekenen met de formule
PR = 3600 * arctg(pix/(1000*F))
Hierin is Wanneer je beeldje opgenomen is met 2x2 binning, vergeet dan niet de pixel rate te vermenigvuldigen met 2!

Het probleem is echter dat je het exacte brandpunt niet steeds goed kent. Er zijn immers toleranties op de telescoop zelf en eventueel focal reducer of barlow. Bij gebruik van een focal reducer hangt de mate van reductie ook af van de afstand tussen de reducer lens en de chip van de camera. Bij een Schmidt-Cassegrain telescoop hangt het exacte brandpunt ook af van de postie van de hoofdspiegel en verandert dus met het scherpstellen. Daarom is het aangeraden het exacte brandpunt eenmalig juist te bepalen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld als volgt te werk gaan: