Perseiden 2002


Dit zijn metingen van de Perseiden ( 25 juli tot 22 aug ).
De eerste grafiek toont het aantal reflecties per uur van 10 tot 23 augustus. Op 16, 17 en 20 augustus zaten we geplaagd met onweer. Dit verstoort de resultaten zeer sterk, zodat deze maar zijn weggelaten.
De tweede grafiek toont het aantal reflecties per dag.
We merken hier dus duidelijk een maximum op de 13de.