Arietiden, Zeta Perseiden en Beta Tauriden


De Arietiden ( 30 mei tot 18 juni ), de Zeta Perseiden ( 1 juni tot 17 juni ) en de Beta Tauriden zijn dagzwermen. Dat betekent dat ze slechts "overdag" te zien zijn. Uiteraard kunnen we ze dus niet visueel waarnemen, al zijn deze zwermen tamelijk actief ( met respectievelijl een ZHR van 60, 40 en 20 ).
De eerste grafiek geeft het aantal reflecties per uur, de tweede geeft het aantal per dag weer. Duidelijk is een maximum merkbaar op 10 juni. Dit is het gecombineerd maximum van de 3 zwermen.