3D A-B-C


3D printen

3D printen kan men uitvoeren met een machine die een 3D afbeelding laagje per laagje opbouwt om zo een 3D object te construeren. De lagen kunnen gerealiseerd woroden door een laag vloeistof die men op bepaalde plaatsen laat uitharden, of plastic deeltjes die men op bepaalde plaatsen laat smelten. Echter is het bij 3D printers voor particulieren vaak zo dat er een filament opgewarmd wordt en dit via een nozzle op een 2D oppervlak geprint wordt. Daar het 2D vlak door een elektromotor telkens een bepaalde afstand verplaatst word kan men zo laag per laag printen om zo een 3D object te realiseren.

PLA versus ABS

PLA -Poly Lactic Acid- is een natuurlijk materiaal dat biologisch afbreekbaar is, dit materiaal is niet giftig en daardoor uitstekend geschikt om objecten te printen die gebruikt worden in bijvoorbeeld het huishouden. Voordeel van dit materiaal is dat het een laag smeltpunt heeft en dus makkelijk vloeibaar wordt in de 3D printer. Nadeel is echter dat doordat het materiaal biologisch afbreekbaar is het oplost en een relatief lage sterkte heeft

ABS -Acrylonitrile butadiene styrene- is een product afgeleid van aardolie en hierdoor is het materiaal ook giftig. Tijdens het printen kan het materiaal ook wat geurhinder veroorzaken (solventgeur). ABS heeft wel als voordeel dat het een sterker materiaal is dan PLA, nadeel hierbij is dat de smelttemperatuur een stuk hoger is.

Werkwijze 3D printen

Alvorens aan 3D printen te beginnen heeft u een idee nodig wat u wenst te printen. Je kan ideŽen opdoen op de website thingiverse.com hier kan je kant en klaren bestanden downloaden zodat u niet zelf aan de slag moet om een bepaald idee uit te werken. Echter is het leuk om zelf van idee naar 3D object te realiseren. Hiervoor heb je dus een 3D tekening nodig van je object, deze tekening kan je maken in het gratis programma sketchup

De 3D tekening moet enkel nog omgezet worden naar een standaardformaat, in het geval van 3D printers wordt vaak een .stl file gebruikt om de tekening te beschrijven Gelukkig kan je voor sketchup een plugin downloaden die het mogelijk maakt om je tekening als .stl te exporteren. Controle of je object ook correct is omgezet naar een .stl bestand kan je controleren door een stl visualisatie programma, een gratis programma die dit mogelijk maakt is STL vieuwer

Als je tevreden bent van het .stl bestand zijn de volgende stappen relatief eenvoudig

  1. Open .stl in het programma bijgeleverd bij je 3D printer
  2. Laat het programma dit omzetten naar een 3D print file
  3. Zet deze file op memmorystick of stuur rechtstreeks naar de printer
  4. Geef de printer de opdracht om de file te printen
  5. wacht tot de 3D printer klaar is en neem het voorwerp uit de printer
  6. werk het voorwerp eventueel manueel bij (verwijderen rafts en supports)

rafts en supports

Bij de software meegeleverd bij de 3D printer kan je kiezen of er rafts en supports moeten geprint worden. Een raft is een rooster die als eerste laag geprint wordt zodat het voorwerp stevig op het printbed blijft staan, dit is vooral handig om voorwerpen met smalle basis te printen. Als je voorwerp van een brede basis naar een smalle top gaat hoeft dit niet geprint te worden.

Supports daarentegen worden gebruikt om onderdelen te ondersteunen tijdens het printen. Zo voorkomt men dat het filament teveel doorbuigt tijdens het printen van openingen in een figuur. Denk hierbij aan een deuropening in een geprint huis en dergelijke meer.

Voorbeelden van geprinte voorwerpen

stl testcubus

deze .stl file is ideaal om je 3D printer te testen. Je krijgt een trap zodat je de nauwkeurigheid van je 3D printer kan testen. Op de X-,Y- en Z-as kan je telkens 2cm,3cm,4cm en 5cm meten als je printer tot op de mm nauwkeurig heeft geprint. Ook zijn er verschillende buisjes om te kunnen controleren welke holtes je 3D printer nauwkeurig kan printen.


© 2014 : AVRhobby