Lepidoptera 2013
cebe.observations.be 10/12/2013

Nieuw in 2013: Anders zoeken geeft andere soorten...

Met 39 geheel nieuwe soorten dit jaar blijft de uitbreiding van cebe-inventaris in dit segment gelijke tred houden. Alleen gaat het intussen niet meer zo vaak om nieuwe macro's die onder een tuinafdak werden aangetroffen. De nieuwe soorten zijn nu vooral terreinwaarnemingen van bladmijnen en micro's, ook al omdat er hier tot nu toe zelden met een lichtval gewerkt werd. Meerdere van onze micro's zijn nog niet in Vlaams-brabant waargenomen en worden in de Catalogue of the Lepidoptera of Belgium nog aangegeven als minstens 30 jaar afwezig in deze streek. In het Brabantse zijn er een tiental (lichtval-)waarnemers actief met méér dan 500 soorten op nun naam. Voormalig cebeër Paul Nuyts is er daar één van. Slechts één macrosoort, Chloantha hyperici, uit Walckiers staat niet in de Vlaams-brabantse soortenlijst van macrosoorten.

Naast deze éérste waarnemingen in cebe-gebied konden ook nog 17 soorten uit het archief (<2008) bevestigd worden (). In het Moeraske blijven nu nog 30 gefotografeerde soorten (7%) over die nog niet op cebe.waarnemingen.be staan.
Gericht zoeken op waardplanten bracht ook nog 22 nieuwe verschijningsvormen () aan, in de eerste plaats rupsen, mijnen of vraatschade veroorzaakt door eerder waargenomen imago's. Dankzij de feedback op waarnemingen.be kwamen er ook nog 5 (her-)determinaties () van fotowaarnemingen van de voorgaande jaren.

Bij de bladmineerders was de zeldzame Hopsteltmot een belangrijke vondst. Deze bladmineerder op Hop (Houblon) werd enkele jaren geleden voor het eerst ontdekt door Jean-Yves Baugnée in Luik.
Ook de Abeelvouwmot op Grauwe abeel (Peuplier grisard) is zeldzaam en werd slechts op enkele plaatsen gemeld op waarnemingen.be.
Enkele bladrollers zijn de eerste Brabantse waarnemingen in minstens 30 jaar volgens de Catalogue. De Donkere kuifbladroller de belangrijkste waarneming. De soort die geliëerd is aan Stachys sylvatica (Epiaire des bois - Bosandoorn).

ACROLEPIIDAE
Acrolepia autumnitella © (Bitterzoetmot) 

ADELIDAE
Adela cuprella (Wilgenlangsprietmot)

ALUCITIDAE
Alucita hexadactyla (Ornéode du Chèvrefeuille - Kamperfoeliebloesemmot)

ARCTIIDAE
Euplagia quadripunctaria © (écaille chinée - Spaanse vlag) 

BUCCULATRICIDAE
Bucculatrix sp (Ooglapmot onbekend)

Bucculatrix cidarella (Elzenooglapmot)

Bucculatrix noltei © (Bijvoetooglapmot) ■Catalogue!

Bucculatrix ulmella (Eikenooglapmot)

CHIMABACHIDAE
Diurnea fagella (Voorjaarskortvleugelmot)

COLEOPHORIDAE
Coleophora ibipennella (Geelsnuiteikenkokermot)

Coleophora mayrella (Kamsprietkokermot)

CRAMBIDAE
Evergestis forficalis © (Pyrale des crucifères - Lijnvalkmot) 

DEPRESSARIIDAE
Depressaria radiella (Groot platlijfje) 

ERIOCRANIIDAE
Dyseriocrania subpurpurella (Eikenpurpermot)

Eriocrania cicatricella (Roze purpermot)

GELECHIIDAE
Scrobipalpa acuminatella (Distelzandvleugeltje)

GEOMETRIDAE
Alcis repandata © (Boarmie recourbée - Variabele spikkelspanner) 

Colotois pennaria © (Himère-Plume - Gepluimde spanner) ☆ ▲

Ectropis crepuscularia (Boarmie crépusculaire - Gewone spikkelspanner) 

Epirrhoe alternata © (Alternée - Gewone bandspanner) 

Eupithecia absinthiata © (Eupithécie de l'absinthe - Egale dwergspanner) 

Eupithecia tripunctaria (Eupithécie triponctuée - Schermbloemendwergspanner)

Eupithecia virgaureata © (Eupithécie de la verge d'or - Guldenroededwergspanner) 

Phigalia pilosaria © (Phalène velue - Perentak) 

Xanthorhoe fluctuata © (Phalène ondée - Zwartbandspanner) 

GRACILLARIIDAE
Caloptilia elongella (Bruine elzensteltmot) 

Caloptilia fidella (Hopsteltmot)

Caloptilia roscipennella © (Walnootsteltmot) ▲♠ √

Parornix anglicella © (Meidoornzebramot) 

Parornix torquillella (Fraaie zebramot)

Phyllocnistis unipunctella (Eenstipslakkenspoormot)

Phyllonorycter blancardella (Appelvouwmot)

Phyllonorycter comparella (Abeelvouwmot) niet in Vlaams-brabant

Phyllonorycter leucographella (Vuurdoornvouwmot)

Phyllonorycter maestingella © (Beukenvouwmot) 

Phyllonorycter muelleriella (Gevlekte eikenvouwmot)

Phyllonorycter pastorella (Late wilgenvouwmot) Q!

Phyllonorycter rajella © (Gewone elzenvouwmot)

Phyllonorycter salictella (Witstreepwilgenvouwmot) 

Phyllonorycter schreberella © (Mineuse de l'Orme - Fraaie iepenvouwmot) [☆]

Phyllonorycter strigulatella (Fraaie elzenvouwmot) 

Phyllonorycter tristrigella © (Geelkopiepenvouwmot) 

Phyllonorycter ulmifoliella © (Berkenvouwmot) ☆ Q!

HESPERIIDAE
Thymelicus lineola © (Hespérie du dactyle - Zwartsprietdikkopje) 

INCURVARIIDAE
Incurvaria pectinea © (Berkenbladsnijdermot) ▲ ♣

MACRO
Heterocera sp (macronachtvlinder onbekend)

MICRO
Microlepidoptera sp (microvlinder onbekend)

MOMPHIDAE
Mompha epilobiella (Gewone wilgenroosjesmot) [▲ζ]

Mompha langiella © (Zwarte heksenkruidmot) 

NEPTICULIDAE
Stigmella aurella © (Braammineermot) [☆]

Stigmella roborella (Gewone eikenmineermot)

Stigmella salicis (Boswilgmineermot)

Stigmella tiliae (Lindemineermot)

Stigmella trimaculella © (Populierenmineermot) 

NOCTUIDAE
Acronicta rumicis (Cendrée noirâtre - Zuringuil)

Calophasia lunula (Calophasie d'Hufnagel - Vlasbekuiltje)

Hadena bicruris (Noctuelle capsulaire - Gewone silene-uil) ▲ ♠

Hoplodrina ambigua © (Ambiguë - Zuidelijke stofuil) 

Melanchra persicariae © (Polygonière - Perzikkruiduil) 

Perigrapha munda © (Proprette - Dubbelstipvoorjaarsuil) ▲ ♣

Shargacucullia scrophulariae/verbasci (Helmkruid-/Kuifvlinder)

Zanclognatha tarsipennalis © (Herminie de la vigne-blanche - Lijnsnuituil) ▲♂

NOLIDAE
Nycteola revayana (Sarrothripe de Revay - Variabele eikenuil)

NYMPHALIDAE
Aglais io © (Paon du jour - Dagpauwoog) 

OECOPHORIDAE
Carcina quercana (Vuurmot) 

PIERIDAE
Gonepteryx rhamni © (Citron - Citroenvlinder) 

Pieris rapae © (Piéride de la rave - Klein koolwitje) 

PYRALIDAE
Crambus lathoniellus © (Vroege grasmot) 

SESIIDAE
Synanthedon myopaeformis © (Sésie du Pommier - Appelglasvlinder) 

SPHINGIDAE
Laothoe populi © (Sphinx du peuplier - Populierenpijlstaart) 

TINEIDAE
Tineola bisselliella (Klerenmot)

TORTRICIDAE
Acleris hastiana (Kameleonbladroller)

Archips xylosteana (Gevlamde bladroller)

Cydia nigricana (Erwtenbladroller)

Endothenia marginana (Scherpe kuifbladroller)

Endothenia nigricostana (Donkere kuifbladroller) Catalogue before 1980!

Eucosma cana © (Distelknoopvlekje) 

Grapholita gemmiferana (Egaalvlakbladroller) Catalogue before 1980! niet in Vlaams-Brabant

Grapholita janthinana © (Rookkleurige fruitmot) 

Pammene gallicana (Pauwdwergbladroller) Catalogue before 1980! niet in Vlaams-Brabant

Tortricidae sp © (Bladroller spec.)

YPONOMEUTIDAE
Scythropia crataegella © (Doornspinnertje) 

Yponomeuta sp (Stippelmot spec.)