Frans Wullepit overleden

Op 2 juli 2014 overleed in zijn woning te Rumbeke, waar hij samen woonde met zijn zus Margriet en zijn broer Paul, E.H. Frans Wullepit.

Hij volgde als secretaris van de vzw Het Werk der Arendjongskens in 1969 E.H. Arnold Ghesquiere op.

E.H. Wulepit was als Hoogledenaar het grootste deel van zijn beroepskarriere actief in het St.-Amandscollege te Kortrijk, eerst als leraar (1951 - 1960) en dan als econoom (1960 - 1973). Hij werd daarna aalmoezenier in de Maria's Voorzienigheidskliniek te Kortrijk (1973 - 1996). Toen hij op rust ging in Rumbeke werd hij er directeur van het klooster.

Hij bezocht verschillende keren E.H. Stefaan in Budapest en dikwijls deed hij jonge mensen mee uit het Kortrijkse. Hij schreef ook het compilatieboek "Wij kunnen niet zwijgen" en het laatste boek "Zwerver voor God".

Jaarlijks zorgde hij voor een nieuwsbrief die met Pasen verscheen, traditie die Xavier Monteyne in 2005 overnam. Na de tentoonstelling in Poperinge vroeg Frans Wullepit aan Frans Merveillie en Xavier Monteyne om zijn werk voor Stefaan verder te zetten. Samen met zijn zus Margriet, die laborante was in de Maria's Voorzienigheidskliniek, hielden ze het ledenbestand bij. Er waren in de topjaren duizenden steunende leden.

Hier een foto van priester Frans Wullepit, die onmetelijk veel werk voor Stefaan Regöczi gedaan heeft.

Frans Wullepit

Bij een bezoek(na het overlijden) aan zijn zus en broer kregen we deze groepsfoto van de klasgenoten van E.H. Stefaan Regöczi in het seminarie te Brugge toen hij in 1943 afstudeerde. De foto moet voor 5 april genomen zijn, dag waarop E.H. Stefaan naar Hongarije vertrok om daar priester te zijn.

Terug