HAJTO VERA

HajtoVera

Deze Hongaarse dame kwam enkele jaren geleden via het Erasmusproject studeren in Leuven. Ze studeerde daarna af in geschiedenis te Budapest en keerde dan naar Vlaanderen terug. Sinds 2003 doet ze opzoekingswerk in Hongarije, België, Engeland en Nederland.

Ze werd aanvaard als doctoraatstudente en ze koos als onderwerp voor haar doctoraatsthesis de Hongaarse immigratie naar België: "Milk Sauce and Paprika: Migration, Childhood and Memories of the Interwar Belgian-Hungarian Child Relief Project".

Vera Hajto kwam tijdens de viering van 50 jaar Hongaarse opstand in de Belgische Senaat in oktober 2006 in contact met bestuursleden van de V.Z.W. Het Werk der Arendjongskens die haar hielpenbij haar opzoekingswerk.

Op 6 december 2011 gaf Vera Hajtó aan de Hogeschool-Universiteit van Brussel een spreekbeurt over haar thesis. Hier vindt u enkele foto's van op die lezing.

Op 11 januari 2013 verdedigde zij met succes haar doctoraat in de geschiedenis in Leuven en op 06-03-2016 opende ze de tentoonstelling over de Hongaartjes in Leuven

Lees hier verder over de kindertreinen.

 

terug