Centrum  voor  Agrarische  Boekhouding  en  Bedrijfsleiding v.z.w.  *** TEL.-NRS ! (info)     ***

Sinds 25 mei 2018 is in Europa een nieuwe regelgeving van kracht die uw persoonlijke gegevens beter beschermt: de General Data Protection Regulation (GDPR).

Uiteraard treft C.C.A.B. v.z.w. alle maatregelen om deze regelgeving nauwgezet toe te passen.