Standhouders


REGLEMENT

1. Openinguren : Standhouders kunnen opstellen vanaf vrijdag van 12 tot 20 uur. Zaterdag vanaf 9 uur. De bezoekers worden toegelaten zaterdag & zondag van 10.00 u tot 17.00 u.

2. Stands moeten ten laatste zaterdagmorgen om 10 u. benomen zijn, zoniet kunnen deze door de inrichters naar goeddunken aan andere kandidaat-exposanten worden toegewezen. Dit zonder recht op schadevergoeding.

3. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade of verlies van materialen of werken van deelnemers door regen, diefstal, ongeval of stroomonderbreking.

4. Mocht in geval van heerkracht het houden van de beurs onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschrevenen geen aanspraak op enige schadeloosstelling maken.

5. De deelnemers dienen zich, wat betreft de tentoongestelde en/of aangeboden waren, te houden aan het onderwerp van beurs, alsook aan de richtlijnen van de inrichters. De inrichters behouden zich het recht voor elke aanvraag te weigeren zonder hieromtrent uitleg te verschaffen.

6. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien bij gebeurlijke controle bepaalde deelnemers administratief niet in orde zijn.

7. Elke standhouder kan inkomkaarten in voorverkoop afnemen

8. Uw stand is definitief na betaling van het volledige standgeld.

 

 

INFO:

Algemeen: FTA vzw, Dorpstraat 34, 2070 Burcht

Verantwoordelijke: Guido en Greet: 0486/84.24.65 of 0475/ 72.90.31 - Email: info@gezondheidsbeurs.com

Website: www.gezondheidsbeurs.com