Beschrijving van de kapelletjes die je op de route tegenkomt naar hoofdmenu

LUS1: Volg de prinsenstraat tot aan de eerste kapel

1. DREEFKAPEL O.-L.-V. van Alten (Prinsenstraat)

 

Aan het einde van de heerlijke Prinsenstraat staat het stenen kapelletje gewijd aan Maria van Alten.

Alten is en bedevaartplaatsje in Beieren waar Maria ooit verscheen.

De kapel werd in 1734 opgericht in opdracht van Marie de Bergen.

De vijf statige rode beuken die het kapelleke omringden werden enkele jaren geleden, om veiligheidsredenen, gekapt en vervangen door drie jonge exemplaren.

In de nacht van 9 juli 1849 werd het oorspronkelijke Mariabeeldje een eerste maal gestolen. De toenmalige pastoor liet er echter een nieuw plaatsen. In 1914 werd het opnieuw geroofd en nogmaals vervangen.

In 1934, bij het tweede eeuwfeest van de kapel, werd de kapel volledig herbouwd. De oude kapel werd trouw nagebootst en er werd een nieuw beeldje uit Alten in geplaatst. 

Het kapelletje is eigendom van de gemeente.

2. BOSKAPEL Prinsenbos

Deze Maria-kapel is in 1954 opgericht door de soldaten van TTR uit Vilvoorde.

Ze ligt mooi weggestoken achterin het Prinsenbos, tussen het groen, achter de immense voetbaltribune.

 

Deze kapel is eigendom van de gemeente.

 

3. HOGE BEEKKANT KAPEL Ave-Maria

 

Dit Maria-kapelleke werd in 1955 opgericht door mevr. Louisa DE BREUCKER en dit uit dank voor de bekomen genezing  van haar moeder en broeder.

Vele jaren werd hier in de maand mei twee maal per week de rozenkrans gebeden. In de Maria-maand oktober was er een noveen.

Deze devoties hebben echter de tand des tijds niet doorstaan en zijn sinds vele jaren in onbruik geraakt. Privé eigendom.

 

4. POLDERKAPEL (’s Gravenmolenstr)

De Polderkapel dateert uit 1847. Ze werd opgericht op een stuk grond uit de Polderweide.  In 1948 werd ze helemaal opnieuw opgebouwd.

 

Hier werd ook gedurende vele jaren in gemeenschap de rozenkrans gebeden in de Maria-maand mei, en in oktober was er de jaarlijkse Noveen. Het Mariabeeldje werd jaarlijks meegedragen in de Ommegang.

Eigendom van de gemeente.

 

5. GEVELKAPEL (Noodbeekstraat)

Dit gevelkapelleke gewijd aan moeder Maria werd in 1900 ingebouwd.

 Privé eigendom. 

 

6. BIESTKAPEL (einde Noodbeekstr.)

De Biestkapel werd in 1843 gebouwd op grond van de Commissie voor Openbare Onderstand, aan de rechterzijde van de Wolvertemsestw, op de hoek met de Oude Baan.

Na de oorlog, in 1948, werd het kapelleke, wegens wegenwerken, overgebracht naar de linkerkant van de steenweg.  Ook hier werd voorheen 2 maal per week de rozenkrans gebeden in de meimaand en had er in oktober een noveen plaats.

 

7. NISKAPEL (Van Akenstraat)

Ook dit gevelkapelleke is een Maria-kapelleke.

Het werd destijds ingebouwd boven de schuurpoort.  Zoals in vele gevallen werd het ingebouwd ‘ter bescherming van het huis’.

Privé eigendom.

 

8. NISKAPEL (Abdijstraat)

 

Dit gevelkapelletje werd in 1933 in de noordermuur van de abdij ingebouwd.

Het beeldje is een kopie van het O.L.Vrouw-onder-de-Toren beeld dat in de kerk staat.

 

 

Lus2: Vertrek langs de OLV straat, einde rechts, na 100m nogmaals rechts de St. Servaasstraat volgen, op het einde is daar de

9. SINT-SERVAASKAPEL (Spaanse Lindebaan)

Deze kapel werd in 1927 opgericht ter ere van onze patroonheilige Sint-Servaas.

Servaas, een bisschop van Tongeren en Maastricht, was eeuwen  geleden, één der belangrijkste predikers in onze contreien.

Het beeldje is een kopie van het St-Servaasbeeld in de abdijkerk.

Privé eigendom.

 

 

10. DRIE KASTANJELAARSKAPEL

 

Deze Maria Onbevlekte Ontvangenis kapel werd in 1954 opgericht ter ere van Maria, St-Jozef en Ste-Anna.

Op 7 oktober van datzelfde jaar werd ze plechtig ingewijd.

In het ingebouwd nisje stond vroeger het OLV-beeldje, in de uitspring-ende nis stonden vroeger St-Jozef en Ste-Anna.  Jaren geleden werden de beeldjes van deze drie heiligen gestolen.  Zij zijn, spijtig genoeg, nooit terug gevonden en ook nooit vervangen.

In deze laatste nis staat nu een kruisbeeldje en, als we ons niet vergissen, een beeldje van de H. Theresa van Lisieux.

Het kapelleke staat mooi ingeplant op de ‘rotonde’ van de Borghtstraat en de Drie Kastanjelaarsstraat, in de schaduw van de drie kastanjelaars.

Eigendom van de gemeente 

 

11. VELDKANTKAPEL O.-L.-V. van Lourdes

De Veldkantkapel is gelegen aan de Grote Kerkvoetweg.  Dit is de weg langs waar de inwoners van Heienbeek (Verbrande Brug) destijds te voet ter kerke gingen toen daar nog geen kerk stond.

Deze kapel werd in 1878 opgericht door de familie J. B.Luypaert-Potens uit dank voor een bekomen genezing.

In 1883 werd ze vergroot in opdracht van de familie De Nayer-Leemans uit Vilvoorde uit dank voor de genezing van hun dochter.

In 1902 liet graaf Cornet de Peissant in de kapel een kleine grot maken waarin hij een O.L.V. beeld plaatste dat hij uit Lourdes had meegebracht

Tijdens de zomermaanden heeft hier nog iedere vrijdagavond een misviering plaats.

Privé eigendom.


12. WEZENHAAGKAPEL (einde Lintbaan)

 

Dit kapelletje is het oudste nog bestaande veld-kapelletje in Oud-Grimbergen. De eerste oprichtingsdatum is spijtig genoeg onbekend.

Het werd in de 19de eeuw volledig herbouwd.

 

Boven de nis staat de spreuk : ‘Hier zet men geen voet, of men leest een weesgegroet !’

Deze kapel is eigendom van de gemeente.

 

13. KAPEL (Tommenmolenstraat)

 

Dit kapelleke werd, in 1988, door een groep bewoners van de Tommenmolenstraat opgericht als dank voor een genezing.

Het was aanvankelijk de bedoeling in het kapelletje een beeldje van O.L.V. van Lisieux te plaatsen maar wegens omstandigheden werd er uiteindelijk gekozen voor de heilige Theresa, persoon aan wie OLV in Lisieux verschenen is.

 

 

 < >

 
Terug naar vorige pagina