De werkgroep fietseling - afdeling fietsersbond Oostende
facebook fietseling

De Werkgroep Fietseling is een werkgroep, opgericht in de schoot van het O.I.O,(Overleg Inspraakorganen Oostende), een overlegorgaan van de Cultuurraad, Jeugdraad en Seniorenraad.

De Werkgroep Fietseling ijvert voor een

  • VEILIG
  • VLOT
  • COMFORTABEL
  • AANTREKKELIJK
  • SAMENHANGEND

fietsverkeer en –beleid.

Werkgroep Fietseling streeft er naar om meer mensen te overtuigen om resoluut voor de fiets te kiezen voor dagdagelijkse (kleine) woon- werk- winkelverplaatsingen.

  fietsersbond p/a O.A.O. CC. De Grote post
Lokaal CD+2.025
H. Serruyslaan 18A
8400 Oostende
tel. 0488 057 077
werkgroep@fietselingoostende.be

oude site