msn-logo
(Starto)
Celo
Agado
Historio
Sloganoj
Anoncoj
Membreco
Kontribui
Kontakto
Ligoj
Elŝutu ĉi tie la novan kalendaron por 2014.

Slogano oktobro-novembro-decembro 2014:

Iuj ĝojas pro pluvo (farmistoj, ĝardenistoj, ...), multaj aliaj ĝojas pro suno. Tamen, grumbli pro pluvo (aŭ suno) neniel helpas. Senti sin feliĉa devus ne dependi nur de eksteraj elementoj (vetero, luksaĵoj, donacoj kaj simile), sed devas veni de interne. Por tiuj kiuj disponas pri la necesaj bazaj vivrimedoj, feliĉo dependas ĉefe de la propra pensmaniero.

Kaj se vi portas la sunon en vi, vi povos radii vian lumon al la aliaj homoj ĉirkaŭ vi, kiuj per rideto ankaŭ povos ekbrili. Se ni ĉiuj povus ridi unu al la alia, la tuta mondo estus gaja!


Honore al la inspirinto de Movado sen Nomo, Phil Bosmans, ni faris prezenton de 15 popularaj sloganoj: