msn-logo
(Starto)
Celo
Agado
Historio
Sloganoj
Anoncoj
Membreco
Kontribui
Kontakto
Ligoj
Elŝutu ĉi tie la novan kalendaron por 2015.

Slogano oktobro-novembro-decembro 2015:

Atentu lango, revenas bumerango!

Vortoj povas vivi propran vivon. Vi eldiras ilin, kaj ofte tuj poste mem forgesas ilin. Tamen, aliaj homoj, same kiel vi, havas memoron kaj propran buŝon. Ili do povas pludiri viajn vortojn al aliaj homoj, foje eĉ kun propra interpreto!

Aŭ, ili memoras la vortojn kaj poste, en la (por ili) konvena momento, konfrontas vin kun viaj propraj vortoj, ne malofte ekster la kunteksto.

Tamen, ne paniku: se vi ĉiam estas honesta, respektema kaj sincera, vi havas nenion por timi! Male eĉ, vi estos aprezata kaj respektata persono.


Honore al la inspirinto de Movado sen Nomo, Phil Bosmans, ni faris prezenton de 15 popularaj sloganoj: