VERENIGING      KALENDER      BERICHTEN          FOTO's          KEURING         LINKEN   

JAARLIJKSE KEURINGEN

  • De keuringen worden uitgevoerd eind juni, begin juli afhankelijk van het weer, maar voor het begin van het bouwverlof.
  • Keuringen ingericht door het gemeentebestuur waaraan ieder inwoner kan deelnemen: "Gevels en Voortuinen" en "Hoeveverfraaing". Inlichtingen en reglement in de infokrant van de gemeente van de maand juni.
  • Keuringen van "Moestuinen en Achtertuinen" enkel voor de leden.
    Voor de achtertuinen is in 2020 het noordelijk deel (grens Heulebeek) van de gemeente aan de beurt.
  • Wie bij de vorige keuring 70% van de punten behaalde, wordt automatisch opnieuw ingeschreven op de keuringslijsten.
  • Inschrijven kan op het secretariaat van "TuinHier" telefoon 056 402843.

Grondige wijzigingen bij de jaarlijkse keuringen!

   De gemeente kiest dit jaar voor meer bloemen rond de openbare gebouwen, kerken en pleintjes. Ook wil ze op die manier de bewoners stimuleren om rond hun woning wat meer bloemen te zetten zodat de gemeente er fleurig uitziet.

Deelnemers konden inschrijven in één van de volgende categorieën voor Gullegem:

Grote voortuin 150 m²

Kleine voortuin 50 -100 m²

Enkel Gevelversiering of Hoeveverfraaiing.

Een eerste wijziging: Deelnemen kan dus nog maar in één enkel categorie.

Een tweede verbetering: het prijzengeld wordt serieus opgetrokken en in de drie deelgemeenten gelijk gesteld.

En ten derde: alle deelnemers krijgen vanaf dit jaar een gemeentelijke cadeaubon waarvan het bedrag afhankelijk is van het behaalde percentage.

Tot slot: de eerste drie prijswinnaars per categorie krijgen nog eens € 5 extra.

Een grondige aanpassing in de hoop meer bewoners te stimuleren om hun woning en/of tuin te bebloemen maar vooral deel te nemen aan de jaarlijkse wedstrijd.

Zit u met een vraag? Laat het ons weten.

Info: tuinhiergullegem@gmail.com

Info op het secretariaat, bij de voorzitter en de bestuursleden.

WEVELGEMSE KADOBON

Deze bon is in te wisselen in de deelnemende handelszaken uit Gullegem, Moorsele en Wevelgem.
Geldig tot: zie uw Kadobon!
Info handelszaken Wevelgemse kadobon

De WAARDEBONNEN TUINHIER 2019 zijn geldig tot
30 juni 2020
bij de volgende handelaars:

 

·  Hoeve Patrick en Veerle Pottie, Tombroekdreef 42

·  Supra Bazar, Driemasten 109

·  De Natuurhoeve, Hoge Voetweg 17

 

Denk voor uw aankopen ook eens aan de Gullegemse handelaars die lid zijn van uw vereniging!


UITSLAG BEBLOEMINGSPRIJSKAMP 2019

Wie minder dan 70% behaalde, wordt niet vermeld in de uitslag.

GEVELVERSIERING

In de klasse uitmuntend + 90% werd laureaat: Lepère Freddy, De Westakker 138 met 91,5%

Meer foto's

In de klasse extra + 85%: Haghedooren Lieve, Maes Maurits, Noppe Hendrik.

In de klasse zeer goed + 80%: Delaere Raoul, Lapeire Johny, Noppe Marc, Vanderstichele Patrick, Vanwymelbeke Hans.

In de klasse goed + 75% alfabetisch: De Kimpe Eric, Hanssens Diederik, Jaecques Tino, Roelens Dirk, Staelens Donald, Thermote Frans, Pappens Kristof, Vancoillie Guido, Vanhauwaert Geert, Vanhoutte Marcel, Vanoost William.

In de klasse aanmoediging + 70 % alfabetisch: Cottenier Nicolas, Huys Annie, Pyra Mariete.

GROTE VOORTUINEN

In de klasse uitmuntend + 90% werd laureaat: Decouttere Stefaan, Boekhoutdreef 2/1 met 91%

Meer foto's

In de klasse extra + 85%: Dewulf Marc, Lommens Maurits.

In de klasse zeer goed + 80%: Bruneel Willy, Calu Omer, Cottyn Patrick, Coolsaet Gilbert.

In de klasse goed + 75% alfabetisch: Byttebier Frans, Couckuyt Rogier, De Nolf V., Melis F., Naert Joachim, Vandamme Gilbert, Verbeke Jeanine.

In de klasse aanmoediging + 70% alfabetisch: Boudrez Diana, Houpline Marcella, Ponseele Joris.

KLEINE VOORTUINEN

In de klasse uitmuntend + 90%: nihil

In de klasse uitmuntend + 85% werd laureaat: Descamps Rudy, De Westakker 83 met 89%

Meer foto's

In dezelfde klasse: Depuydt José, Seyns Daniël.

In de klasse zeer goed + 80%: Demuyzere Albert, Gheysen Stefaan, Jaecques Wilfried, Theys Lode, Vanhoutte Sophie, Verfaillie Eddy.

In de klasse goed + 75% alfabetisch: Debusschere Linda, Leenknecht Luc, Soenens Frans, Tanghe Nicole, Van de Kerkhoven Ellen, Verschuere Etienne.

In de klasse aanmoediging + 70% alfabetisch: Moyaert Rosa, Phyfferoen Frans.

HOEVEVERFRAAIING

In de klasse uitmuntend + 90% werd laureaat: Ghekiere Lies, Daalstraat 97 met 92,50%

Meer foto's

In de klasse extra + 80%: Maes Pol, Pottie Patrick.

In de klasse zeer goed + 80%: Noppe Franky.

In de klasse goed + 75% alfabetisch: Demuynck Noëlla, Vandemoortele Cindy, Vandemoortele Pascal, Vynckier Marc.

In de klasse aanmoediging + 70% alfabetisch: Thermote Kurt.

“TUINHIER”
UITSLAG KEURING ACHTERTUINEN 2018

SIERTUINEN

(zuidelijk deel van de gemeente, enkel voor de leden)

In de klasse uitmuntend + 90% werd laureaat: Demuzere Paul met 90,50%

Meer foto's

In dezelfde klasse: Lust Carl.

In de klasse extra + 85% : Coopman Bart, Cottyn Patrick, Herman Gabriël, Jaecques Wilfried, Seyns Ivan.

In dezelfde klasse: Descamps Rudy, Gryspeerdt Kurt, Pattijn Patrick, Pottie Christine, Vandamme Paul.

In de klasse zeer goed + 80%: Demeulemeester Carlos, Noppe Hendrik, Rollez Nadine, Schietgat Dirk, Vandamme Gilbert, Verbeke Jeanine, Verschuere Etienne.

In de klasse goed +75% alfabetisch: Claus Roger, Cottenier Nicolas, Staelens Donald, Reyns Luc, Ponseele Joris, Vandoorne Gilbert.

In de klasse aanmoediging + 70% : nihil

MOESTUINEN

(enkel voor de leden)

In de klasse uitmuntend +90% werd laureaat: Vanhee Geert met 90,50%

Meer foto's

In de klasse extra +85%: Noppe Hendrik, Vancoillie Jozef.

In de klasse zeer goed +80%: Bruneel Willy, Descamps Sony, Feys Eddy, Herman Gabriël, Verschaete Paul.

In de klasse goed +75% alfabetisch: Devos Andrea, Dewulf Marc, Herman Michel, Jaecques Wilfried, Maes Maurits, Parmentier Johan, Staelens Donald.

In de klasse aanmoediging +70% alfabetisch: Cottenier Nicolas, Reyns Luc, Vancoillie Guido.

Zie Foto's receptie in Fotoalbum
 


Terug NAAR BOVEN
Terug www.tuinhiergullegem.tk