VERENIGING      KALENDER      BERICHTEN         FOTO's          KEURING          LINKEN   


Alle voordrachten gaan door in zaal ‘ Merlijn ’, Bissegemstraat 17 te Gullegem om 19.30 uur.
Indien er wijzigingen zijn, wordt elk lid daarvan ingelicht via het maandelijks infoblad
‘HET TUIN(H)IERKE’
 
Het Tuinhier magazine september 2020

Beste tuinvrienden,

Na een wondermooie, soms zeer warme maar droge zomer wordt het stilaan tijd om de draad terug op te nemen en iedereen uit te nodigen op onze eerstvolgende ledenvergadering. Helaas besliste het nog altijd aanwezige coronavirus daar anders over.

Geen activiteiten meer vanwege het Corona-virus

OPGELET: wegens de coronacrisis biedt Tuinhier geen activiteiten aan zolang de maatregelen gelden die zijn opgelegd door de federale regering. Alle activiteiten die vermeld staan op het jaarprogramma vervallen dus tijdens deze periode, momenteel tot eind 2020. Laat ons met zijn allen hopen dat we dank zij de maatregelen snel weer aan de slag kunnen, zodat uw afdeling jullie terug verder kan ondersteunen met heel veel interessante en praktische vormingen!

De geplande groepsaankoop die was voorzien deze maand van vaste planten, siergrassen en viooltjes gaat dus ook niet door. We hopen volgende maand wel de groepsaankoop van witloofwortelen te kunnen aanbieden. Meer info in het ledenblad van volgende maand.

Conclusie: Voor dit jaar worden alle ledenvergaderingen opgeschort. Wel zullen we proberen om de groepsaankopen in het najaar terug op te starten.

Prijsuitreiking en RECEPTIE BEBLOEMINGSACTIE

De prijsuitreiking en de receptie van de bebloemingsactie staat momenteel on hold, datum ook nog niet bepaald. Het gemeentebestuur wacht de richtlijnen af van de veiligheidsraad. Ten vroegste half september geeft het gemeentebestuur uitsluitsel! In het slechtste geval wordt alles geannuleerd. We houden jullie op de hoogte. De uitslag van de keuringen wordt bekend gemaakt met het infoblad van Tuinhier begin oktober.

Naturaprijzen en waardebons zullen desnoods thuis bezorgt worden.

Gezocht: leden (niet-leden, die lid worden) die een beetje tijd willen vrijmaken om onze afdeling te ondersteunen als medewerker en/of bestuurslid.

Eind dit jaar stopt ons bestuurslid Martine ermee, na 21 jaar trouwe dienst. Haar vervangen zal niet gemakkelijk zijn, toch zijn we genoodzaakt deze oproep te plaatsen, willen we het voortbestaan van onze vereniging veilig stellen.

Takenpakket:
* Aanwezig zijn op de ledenvergaderingen
* Helpen wanneer nodig bij de organisatie van onze activiteiten
* Maandelijks de infoblaadjes bezorgen aan een aantal van de leden
* Meedenken en voorstellen formuleren m.b.t. de werking van onze organisatie
* …

Interesse? Neem contact op met iemand van het bestuur. Info tel. en adressen op:

  VERENIGING

WITLOOFWORTELS

Vanaf oktober wordt een groepsaankoop georganiseerd van witloofwortels.
Alle info volgende maand in uw maandelijks ledenblaadje ‘Het Tuinhierke”.
Levering vanaf november.

        Leden maken leden!

   Nieuwe leden (VRIENDEN OF FAMILIE) zijn nog altijd welkom.

Nieuwe leden die hun bijdrage betalen na 1 september 2020 ( € 23) ontvangen de nog te verschijnen nummers van de jaargang 2020 vanaf de datum van de betaling alsmede de volledige jaargang 2021. 

Info op het secretariaat en bij de bestuursleden.
Info: tuinhiergullegem@gmail.com

Gegevens rekening   IBAN: BE80 8600 1238 6777                BIC: NICABEBB

Potgrond en stekgrond van Agrofino

Verdeelpunt gesloten tot in het voorjaar van 2021

Aandacht: Hebt u potgrond nodig in de komende weken?

Neem dan contact op met ons bestuurslid Johan Mestdach, tel.: 056 40 15 94 of 0471 484 793.
Bij hem thuis in de Heulestraat 65 is pot- en stekgrond te bekomen.

  *  Naast potgrond Agrofino van 40 L (+ 20% gratis) aan € 6,00 kan men er ook zaai- en stekgrond bekomen van 40 L voor de ronde som van € 6,00 per zak.

Deze regeling is geldig tot 28 februari 2021