Diensten

WATER

KANOMECO is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaak van waterschade bij brandpolissen.

Wij worden ingeschakeld door verzekeringsmaatschappijen en -makelaars, expertisebureaus, architecten, advocaten, aannemers, dakwerkers en particulieren om een onafhankelijk en deskundig advies uit te brengen van de oorzaak bij waterschade.

Indien gewenst maken wij een uitgebreid verslag op, voorzien van foto’s en videomateriaal.

Om deze lekken efficiënt te kunnen opsporen, beschikken wij over volgende technieken:
 • Vochtmetingen
  Aan de hand van vochtmetingen krijgen we een beter inzicht in de plaats waar zich de hoogste concentratie vocht bevindt. Dit kan ons dan ook een indicatie geven waar het lek zich zou kunnen bevinden.
   
 • Drukmetingen
  Een drukmeting laat ons toe om verlies op water- en verwarmingsleidingen op te sporen. Voor een groot leidingsysteem kan het misschien noodzakelijk zijn om het in meerdere delen op te splitsen door bijkomende afsluiters te voorzien. Overleg met de plaatselijke installateur is dan noodzakelijk.
  Afhankelijk van de resultaten wordt dan de meest geschikte detectietechniek worden toegepast.
   
 • Debietmetingen
  Deze meting stelt ons in staat om het verlies per segement te gaan opsporen en kwantificeren.
   
 • Ruismetingen
  Ruisloggers (ORTOMAT®) worden geplaatst op diverse plaatsen op luisterpunten (kranen, leiding, vertakkingen, …) De ruisloggers zijn zeer gevoelige meettoestellen die de trillingen gaan meten op welbepaalde tijdstippen. In functie van de meetwaarde kunnen we bepalen waar het lek zich bevindt.
   
 • Akoestische lekdetectie
  Met deze meting wordt de plaats bepaald van de lekkage op een water- of verwarmingsleiding op basis van de geluidsgolven die de lekkage produceert. Met dit nauwkeurige toestel wordt de exacte plaats van de lekkage vastgesteld op basis van het lekgeruis.
  Deze akoestische lekdetectie meting is in de meeste gevallen bruikbaar en heeft een hoge nauwkeurigheidsgraad.
   
 • Electro-akoestische lekdetectie
  Indien de ultrasone lekdetectie niet mogelijk is (omdat de leiding achter een meubel is weggewerkt of wanneer er teveel negengeluiden zijn) wordt gebruik gemaakt van een correlator.
  Dit toestel heeft 2 zenders die een signaal uitzenden. De signalen die terug opgevangen worden door de ontvanger worden geanalyseerd door een softwareprogramma dat de uiteindelijke plaats van het lek bepaalt.
  Drie parameters dienen manueel ingegeven te worden : type leiding, diameter leiding, lengte van de leiding, al de rest gebeurt automatisch.
   
 • Traceergas
  Lekkages in water- en verwarmingsleidingen maar ook afvoeren en rioleringen kunnen door het toedienen van een traceergas worden gedetecteerd.
  Het voordeel van het toedienen van een traceergas is dat het ingebrachte gas sneller door het lek uittreedt dan water en vervolgens het gas - welke door de constructie omhoog komt - kan worden gedetecteerd door middel van een 'snuffelaar' voor de juiste plaatsbepaling van het lek.
   
 • Endoscopische camera
  Een endoscopische camera stelt ons in staat om in holtes te kijken en is bekend in de medische wereld (gastroscoop).
  Slechts weinig bedrijven maken gebruik van deze techniek.
  Met de toepassing van een flexibele endoscoop wordt de binnenzijde van leidingen onderzocht of kan door het aanbrengen van een inspectieopening de situatie onder baden en douchecabines in beeld gebracht worden.
   
 • Buiscamera
  Voor het opsporen van lekken, barsten in leidingen of verzakkingen maken we gebruik van een buiscamera.
  Hiermee kunnen we de binnenzijde van de leiding perfect con troleren.
   
 • Kleurstoffen
  Aan de hand van kleurstoffen kunnen we bepalen hoe het verloop is van afvoerbuizen.
  Het gebruik
  van kleurstoffen stelt ons eveneens in staat om vast te stellen of er een leidinglekkage is dan wel een niet-waterdichte constructie.
   
 • Infrarood camera
  De infrarood camera wordt toegepast wanneer we lekkages in verwarmingsinstallaties, leidingen van vloerverwarming en warmwaterleidingen willen opsporen maar ook voor het opsporen van koudebruggen, condensatieproblemen, bepaling van isolatiewaarde in gevels, enz…
   
 • Opsporen geurhinder
 
 
 


U heeft een lek?
Aarzel niet en bel.

Ons Servicenummer :
0473/28.41.00

Wenst u dat wij u contacteren?

Klik op onderstaande link en
vul het contactformulier in.
Wij nemen spoedig contact met u op.

formulier


 


Resultaat van lekopsporing
met correlator.(LOG3000)
De software berekent de locatie van het lek.
 

Opsporing van lekken d.m.v. ruismetingen ORTOMAT ©
 

Akoestische lekdetectie (LOG1A) m.b.v draadloze hoofdtelefoon
Lekopsporing in vloerverwarming d.m.v.
IR-camera

 

 Buiscameravoro het opsporen van lekken
en barsten in,leidingen

 

   
 

 
 

 

 
    Bedrijf    Producten    Diensten    Informatie    Contact    Home