Het leven van de teler
Agri...watte?
Hoe werkt het?
Wat zijn de voordelen?
Wat is de rendabiliteit?
Vragen
Getuigenissen
Foto's
Links
Contact
Hoe werkt AGRIMONITOR® ?

HET PRINCIPE

De monitoring van de contracties van de baarmoeder en de buik wordt in de menselijke geneeskunde al meer dan 20 jaar gebruikt. Het opvolgen van de contracties en de analyse van hun evolutie zijn belangrijke factoren in het voorkomen van bepaalde verloskundige problemen. Daarom precies werd AGRIMONITOR®, de monitoring voor runderen, ontwikkeld ten behoeve van de rundveehouders. Om het computerprogramma van de AGRIMONITOR ® te ontwikkelen werden 9600 koeien en vaarzen van verschillende leeftijd, ras en herkomst geregistreerd.


AGRIMONITOR® is voor de veehouder een ideale bondgenoot. Het systeem kan hem weliswaar niet vervangen, maar het kan hem wel in alle omstandigheden relevante aanwijzingen geven, of het nu om een normale kalving gaat of een kalving met complicaties. Omdat de veehouder de informatie die door AGRIMONITOR® geleverd wordt, kan interpreteren en vooral er een oordeelkundig gevolg aan kan geven, is AGRIMONITOR® onmisbaar in om het even welke professionele veehouderij.

 

NORMALE KALVING

Bij een normale kalving wordt het alarm gegeven als de kalving ten einde loopt, zodat u de nodige zorgen kan toedienen aan de koe en het kalf. (zie de schema's)

 

KALVING MET COMPLICATIES

Bij een kalving met complicaties is de evolutie van de contracties (intensiteit duur frequentie) niet normaal. De computer van uw AGRIMONITOR® zal dat merken en u voortijdig alarm geven, zodat de veearts tijdig kan tussenbeide komen. Op die wijze garandeert u de overlevingskansen van het kalf en zorgt u ervoor dat het zijn leven goed kan aanvangen. (zie de schema's)


   

OPSTELLING

Eens de veehouder van ons een opleiding gekregen heeft, heeft hij nog amper twee minuten nodig om de gordel op een correcte manier aan te brengen (zie de foto's)

 

REGISTRATIE VAN DE BASISPARAMETERS

Gedurende die periode leert de computer van uw AGRIMONITOR® het dier en zijn gedragingen kennen. 2 tot 6 uur zijn voldoende om de AGRIMONITOR® helemaal doeltreffend en bedrijfszeker te maken. Voor de veehouder is dat in elk geval gemakkelijk werken, maar voor de koe is het eveneens comfortabel. De gordel is elastisch en stoort de dieren geenszins.

Wat zijn  de andere voordelen van Agrimonitor®?