Installatie

De Herms-installatie is een warmtewisselend hercirculerend maischsysteem. HERMS staat voor heat exchanged recirculating mashsystem. Dit type installatie vindt zijn oorsprong in Amerika  Na het storten van de mout wordt de inhoud van het maischvat voortdurend rondgepompt over een filterblad en moutfilter. Het geheel wordt opgewarmd met behulp van het warmwatervat waarin een warmtewisselaar zit. We verkrijgen hierdoor dus een indirecte verwarming waardoor aanbranden vermeden wordt!  We zorgen er steeds voor dat het warmwatervat warmer is dan de beoogde temperatuur van het beslag. Met behulp van 2 kranen, thermometer en een bypass, om de warmtewisselaar te kortsluiten, kunnen we dit regelen. 
INSTALLATIE
Warmwatervat
Warmwatervat 
Hier zien we de warmtewisselaar. Een koperen buis die in spiraalvorm gedraaid is! We zullen er tijdens het maischen voor zorgen dat deze volledig onder water staat.  Het vat wordt verwarmd met een gasbrander. 
Maischvat
Maischvat 
Hier zien we koperen aanzuigbuis. Deze vertrekt onder de filter en zorgt voor de circulatie van het gefilterd geheel.
Manifold
Door deze koperen constructie wordt de opgewarmde vloeistof opnieuw bij de rest gevoegd. De vorm zorgt ervoor dat het filterbed niet verstoord wordt.
Kookvat
Kookvat 
Na het maischen wordt de circulatie stilgelegd door het herdraaien van enkele kranen.  Hierdoor kunnen we het kookvat vullen.  Als het graan bijna droog komt te staan kunnen we weer door het herdraaien van enkele kraanen spoelwater vanuit het warmwatervat naar het maischvat pompen.
Uitstroomregeling
Uitstroomregeling 
Na de uitstroom van het warmwatervat is een thermometer voorzien om de temperatuur van de terugstroom in het maischvat te meten. Met behulp van de bypass met de warmtewisselaar kan deze temperatuur geregeld worden.
Tegenstroomkoeler
Tegenstroomkoeler 
Na het koken kunnen we met een tegenstroomkoeler afkoelen. De temperatuur kunnen we regelen door het debiet van het koelwater te regelen. 
Gistingsvat
Gistingsvat 
Na het koelen wordt het wort via een slang in het gistingsvat gepompt. 

Met dank aan onze nederlandse collega brouwer Emile van de Logt 

 

Laatst aangepast op 8-01-2007 11:22
2007 WiStaBri
wistabri@skynet.be