logo.gif Waarde van een cijfer in een natuurlijk getal. (M.Put)

opgave.GIF
Welke waarde heeft het vetgedrukte cijfer in elk van de volgende natuurlijke getallen? Vul de gebruikelijke afkortingen in: M, HD, TD, D, H, T, E.

9 876408 808
587808 500
54 1247 043
64 325230 009
6 5981 657 800
7 043832 205
312 804325 212
2 300 8025 308 545
63532 525