logo.gif Waarde van een cijfer in een decimaal getal. (M.Put)

opgave.GIF
Welke waarde heeft het vetgedrukte cijfer in elk van de volgende getallen? Vul de gebruikelijke afkortingen in: D,H,T,E,t,h,...

9,8765
4 088,089 802,3
58,7921,051
80,850 132,023
5 412,41,111
7,0430,832
643,255,325
2 300,095 789
63,5985 325,25
165,780 2122,222