logo.gif Tabellen en grafieken. (M.Put)

opgave.GIF
Beantwoord de vraagjes bij de onderstaande tabellen en grafieken.

1. De volgende grafiek laat ons zien wat de waterstand is van de rivier 'De Zantrus" in 24 uren.

gr2.GIF

a) Op welke tijdstippen is de waterstand het laagst? u en u
b) Hoe hoog is de waterstand na 15 uren? m
c) Op welke tijdstippen is de waterstand het hoogst? u en u
d) Kies uit waar (W) of onwaar (O)
- Een boot die minstens 7m diepgang nodig heeft, kan de Zantrus bevaren om 8 u.
- Een boot die minstens 7m diepgang nodig heeft, kan de Zantrus bevaren tussen 14 en 16 u.
- Een boot die minstens 8 m diepgang nodig heeft, kan de Zantrus bevaren om 24u.
2. Tijdens de sportdag kunnen de leerlingen van het 1ste jaar kiezen uit 5 sporten. Je ziet hun keuze in het volgende staafdiagram.

gr3.GIF

a) Hoeveel leerlingen kiezen er voor basketbal? leerlingen
b) Voor welke sport kiezen de leerlingen het minst?
c) Welke sport is het meest populair?
3. In Europa wordt er veel chocolade gegeten! In de volgende tabel zie je hoeveel chocolade er gemiddeld per inwoner en per jaar gegeten wordt.

NationaliteitBelgBritDeenDuitserIerNederlanderNoorOostenrijkerZweedZwitser
Aantal kg chocolade
7
8
5,5
7
5,5
7
8
6,5
5,5
9

a) Welke Europeanen eten het meeste chocolade per jaar?
b) Wie eet het minst chocola per jaar? De , de en de
c) Hoeveel chocolade eet een Europeaan gemiddeld? kg
4. Een slager koopt varkens en verkoopt dan het vlees per kg. De volgende grafiek geeft de evolutie van de kgprijs in €, die hij ontvangt.

gr4.GIF

a) In welke maand krijgt de slager de hoogste prijs voor zijn varkensvlees? In
b) In welke maanden is de prijs boven de € 2? In , in en in
c) Hoeveel bedraagt de prijs in september? €
d) Hoeveel is het verschil tussen de hoogste en de laagste kiloprijs? €
5. Aan 30 leerlingen werd gevraagd, hoeveel zakgeld ze per week krijgen. De resultaten staan in de volgende tabel.

zakgeld (€)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
aantal leerlingen
3
4
6
8
2
0
4
0
2
1

a) Hoeveel leerlingen krijgen thuis geen zakgeld? leerlingen.
b) Hoeveel leerlingen krijgen minder dan 4 euro zakgeld? leerlingen.
c) Hoeveel leerlingen krijgen meer dan 9 euro zakgeld? leerlingen
d) Hoeveel zakgeld krijgen de leerlingen gemiddeld? (Afronden op 2 cijfers na de komma!)
6. De volgende grafiek geeft de temperatuur weer van de maand augustus in 2003.

gr5.GIF

a) Welke dag was de temperatuur het hoogst? dag
b) Welke dag was de temperatuur het laagst? dag
c) Hoeveel graden was het op dag 19? °
d) Hoeveel dagen was de temperatuur hoger dan 30°? dagen
e) Hoeveel dagen was de temperatuur lager dan 22°? dagen
f) Hoeveel was het verschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur? °
g) Bereken de gemiddelde temperatuur van de maand augustus. (Afronden op 1 cijfer na de komma!) °