webmaster

WELKOM

Algemene info

Het plan

De kunstenaars

Alaert Annie

Baeten Rudy

Bauwens Bernadette

Belet Geert

Bruylandt André

Dehombreux Rika

De Clercq Frank

De Lange Marnic

DeLange Rob

De Lauw Peggy

De Paepe Christa

De Ro Christine

Deron Frederic

De Vlaeminck Karolien

De Smet Marleen

 Devacht Caroline

Dhaenens Ann

Durieux Roland

Everaert Emi

Geeroms Maurice

Herregodts Jean-Pierre

Hellebosch Paul

 Jacob Anita

Jafacoko

Molnar Antoine

Persoons Dany

Poelman Yves

Praet Greta

Rosier Rutger

Scheirlinckx Lutgarde

 Steenput Wivina

Suys Marie-Rose

Tiebax Agnes

Torrekens Antoon

Agnes Van der Goten - Jes

Van der Stockt Remi-Victor

Vander Heyden Henri-Victor

Van de Veire Marie-Paule

Van Riet Antoine

Wauters Peggy

Nadine Weyts

 

                             

 

Algemene info

 Het laatste weekend van april en het eerste van mei zetten kunstenaar hun deuren voor u open.

Omschrijving cultuurproject

 Curieus-Vorrmingswerk Geraardsbergen kiest voor ontmoeting en wil mensen samenbrengen, banden smeden, netwerken opbouwen. Het maakt mensen nieuwsgierig, maakt mensen curieus voor kunst en cultuur. Curieus-Vormingswerk is zo stilaan een begrip geworden in de wereld van de "Beeldende kunsten" in Ge-raardsbergen.De projecten "Kiezen voor Kunst" en "Geraardsbergen in de kijker" zijn daar een sprekend bewijs van.

Vandaag willen we onze horizon nog wat verruimen door het organiseren van “Home Art”, de curieuze kunstenaarsroute van Geraardsbergen.

 - Thema

 "Home Art" is een kunstenaarsroute van Curieus-Vormingswerk, waarbij de deelnemende kunstenaars hun atelier openstellen voor het publiek.

 - Doelstelling   

 De deelnemende kunstenaars stellen gedurende een tweetal weekends hun atelier open voor het grote publiek.

De deelnemende kunstenaars die over geen eigen atelier beschikken worden als gast uitgenodigd bij een kunstenaar met een eigen atelier. Verder worden deze kunstenaars ook samengebracht op een aantal locaties, verspreid in de stad Geraardsbergen.

Hierdoor wordt een dialoog op gang gebracht met de deelnemende kunstenaars. Dit  moet er in een later stadium toe leiden om hen regelmatig samen te brengen, om elkaar beter te leren kennen en elkaars ervaringen uit te wisselen. De oprichting van een Geraardsbergse “Kunstkring” is uiteindelijk de grote doelstelling. Vanuit de "Kunstkring" kunnen dan later de grenzen worden opengezet naar nog ruimer horizonten buiten de Oudenbergstad.

 Een tweede doelstelling is de deelnemende kunstenaars te laten communiceren met het grote publiek, de bezoekers aan de ateliers en de andere locaties. De kunstenaars zijn hierbij de “arbeiders” van de verbeelding. Het publiek beantwoordt de voorzet van de kunstaars met zijn eigen verbeelding.

 - Bestuur  

 Voorzitter: Freddy De Chou                                                         

Secretaris -Penningmeester: Jonny Lampens

Bestuursleden: Sven Van Der Meulen, Georgette Stevens, Henri Jacobs, Danny Van Autryve, Lindy Van Den Bossche, Francine Van Der Maelen, Ilse De Henau, Eric Martens, Bram De Geeter, Geert De Chou.

- Creatieve inbreng       

 Door de organisatie van tal van cultuurprojecten zoals "Kiezen voor Kunst" en "Geraardsbergen in de kijker" heeft Curieus-Vormingswerk Geraardsbergen heel wat ervaring opgedaan. Graag stellen we deze nu ter beschikking van de deelnemende kunstenaars voor de uitwerking van "Home Art" te Geraardsbergen.

- Samenwerkingsverbanden

 Voor de verwezenlijking van dit nieuwe cultuurproject "Home Art", de curieuze kunstenaarsroute van Geraardsbergen hebben we beroep gedaan op de medewerking van 27 Geraardsbergse kunstenaars om zowel de artistieke, praktische en technische uitwerking ervan te realiseren.

 - Motivatie

 Het organiseren van "Home Art", de curieuze kunstenaarsroute van Geraardsbergen  met het openstellen van de kunstateliers en een paar andere locaties, van de deelnemende kunstenaars is een cultuur project dat nooit eerder in de regio werd georganiseerd.

Een combinatie van verschillende kunstvormen van de grafische en beeldende kunst, op verschillende locaties en op hetzelfde tijdstip, en de uitstraling ervan is voor de bevolking van de regio een primeur.

Op weg naar de verschillende ateliers leert de bezoeker tal van mooie plekjes ontdekken in de “Parel van de Vlaamse Ardennen”. Hierdoor wordt naast de kunst ook de toeristische uitstraling van de regio in het daglicht gesteld.

 Heel wat de deelnemende kunstenaars zijn reeds jaren professioneel of semi-professioneel bezig met hun kunstbeoefening. Ze hebben hun sporen als "kunstambassadeur" van Geraardsbergen ruimschoots verdiend. Ze wisten reeds heel wat prijzen en eervolle vermeldingen te behalen tot ver buiten onze stadsgrenzen.

Hun creativiteit wordt via hun familie- en vriendenkring uitgedragen over de ganse regio Zuid-Oost-Vlaanderen, alsook over een deel van de aangrenzende provincies Brabant en Henegouwen.

 Het voorlezen van poëzie en de muziekuitvoeringen in en rond de ateliers verweven het geheel tot een totaal cultuurspektakel, dat niet alle dagen “gratis” toegankelijk is voor het grote publiek.

Vandaar dat "Home Art" zeker de nieuwsgierigheid van de ganse bevolking in de regio kan prikkelen.

 Door de samenwerking en uitwisseling van elkaars ervaringen geeft dit project de aanleiding tot het oprichten van een Geraardsbergse kunstkring "Home Art".