image


STRANDLEEUWERIK (eremophila alpestris)
Behoort tot de familie van de LEEUWERIKEN  (Alaudidae)
SOORTBESCHRIJVING
Leeft in berg-en heide-achtige gebieden en overwintert langs de kust.
Hij voedt zich met zaden, kleine schaal- en weekdieren. 

GELUID
Een zacht "tsie-tsu-tsiee"


VERSPREIDING
Komt voor in Turkije, Griekenland , Scandinavie, Lapland en Rusland.
De noordelijke vogels overwinteren langs de kusten van West-EuropaFORMAAT
16 cm