image


BARMSIJS (carduelis flammea)
Behoort tot de familie van de VINKEN (Fringillidae)
SOORTBESCHRIJVING
Barmsijzen vindt men vooral terug in  bosrijke gebieden.
Daar zijn ze op zoek naar zaden van de berk, lariks en
vooral naar elzenproppen.Ze zijn ook verlekkerd op
verscheidene onkruidzaden zoals herderstasje,moerasspirea
paardebloem. Tijdens de broedperiode nemen ze ook veel
insectenvoedsel tot zich.De jongen worden grootgebracht
met insecten en in de krop voorgeweekte zaden.

GELUID
Trillend geluid, vooral gekenmerkt door een scherp tsek-tsek-tsjek


VERSPREIDING
De barmsijs komt voor op de Britse Eilanden, Noord-Europa,
Azie, het noorden van Noord-Amerika .In de Alpen en Oost-
Europese gebergten.
De barmsijs is een trekvogel welke soms invasief zijn biotoop
verlaat.Dit hangt nauw samen met een plotse koude-inval of voedseltekort


FORMAAT
12cm