image


APPELVINK (coccothraustes coccothraustes)
Behoort tot de familie van de VINKEN (Fringillidae)
SOORTBESCHRIJVING
De appelvink is een erg schuwe vogel, en houdt zich dan
ook schuil in loof-en gemengde bossen. s'Winters komt
hij soms voor in parkachtige omgevingen.
Hij heeft een grote snavel die moeiteloos kerse-en
pruimepitten kraakt, toch bestaat zijn voedsel
voornamelijk uit zaden en knoppen

GELUID
Een luid en explosief 'ptik'


VERSPREIDING
Practisch overal in Europa, behalve in Noorwegen, in
het noorden van Zweden , in Finland en Ierland.
De appelvink is een standvogel, alhoewel er soms
trekbewegingen waar te nemen zijn van vogels uit
voornamelijk Noord-Italie en Spanje


FORMAAT
18cm