h a n d e l s m e r k


HOME   DOELSTELLINGEN   PROGRAMMA   HANDELSMERK   LESGEVERS  CURSUSSEN  EVENEMENTEN 

 

Er worden over heel Vlaanderen op verschillende niveau's lessen gegeven in kalligrafie. WITRUIMTE heeft uiteraard niet de bedoeling dit ruime aanbod opzij te duwen en zich te profileren als het enige zaligmakende lessenpakket.

Desalniettemin zijn we overtuigd van de deugdelijkheid van onze aanpak. WITRUIMTE stelt cursisten in staat een logische en doelgerichte reeks kalligrafielessen te volgen en dat unieke concept willen we beschermen door van WITRUIMTE een handelsmerk te maken.

Dat biedt de cursisten niets dan voordelen en garanties.

handelsmerkHet betekent dat overal in Vlaanderen de cursussen van WITRUIMTE dezelfde opbouw kennen. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van eenzelfde syllabus/voorbeeldenboekje per module. Vaak worden ook dezelfde oefeningen gegeven. Zo is een cursist niet aan plaats of lesgever gebonden.
 

De kalligrafen die deze modules begeleiden, hebben een coaching gevolgd en overleggen samen over de aanpak, het niveau en de inhoud van de cursussen. Zo kunnen we in vertrouwen onze lesgevers aanbevelen.
 

handelsmerk2Het betekent dat alle initiatieven (voordrachten, demonstraties, tentoonstellingen, workshops) die onder die naam worden georganiseerd, vertrekken vanuit een duidelijke visie op kalligrafie als schriftkunst. We willen er zo toe bijdragen kalligrafie als een volwaardige kunstvorm erkend te zien.
 

Van de cursist tenslotte verwachten we een ernstige inzet. Hij/zij zal een map aanleggen met daarin alle afgewerkte opdrachten. Die map vormt het toegangsbewijs tot een hogere module.

We hopen dat WITRUIMTE binnen de kalligrafiewereld een kwaliteitslabel mag worden.

 


HOME   DOELSTELLINGEN   PROGRAMMA   LESGEVERS   CURSUSSEN   EVENEMENTEN   GALERIJ