A NEW SITE IS UNDER CONSTRUCTION
This temporary webpage features eight galleries with works
and provides information on Litterae, my latest project.
GALLERIES | LITTERAE


EEN NIEUWE SITE IS IN DE MAAK
Deze voorlopige website geeft toegang tot acht galerijen met werk
en geeft informatie over mijn recent project, Litterae.
GALERIJEN
| LITTERAE