Lijst nummers


Zullen wij dansen of hard weglopen

Tekst: Dimitri Van Toren
Muziek: Dimitri Van Toren

LP/CD: 
Zullen we dansen of hard weglopen (1973)


Ingezonden door Frans Pelgrims


Maria waarom zou je wenen

Jezus is ten hemelvaart

Misschien dat ik je kan helpen

Ik heb me aan jouw kant geschaard

Stap nog vandaag uit die rotzooi

Wereld lazer op

Hé komaan laten wij dansen

Boven op die rommelpot

 

Ziedaar godin van de vreugde

Bravo nu ken ik je weer

Kom nou en droog je tranen

Het regent buiten niet meer

Het circus trekt door de straten

Muziek waait door het raam

Hé komaan laten wij dansen

Of lopen we hard hier vandaan