Duiken in Zeeland

diver   Hemelvaartweekend

29/05/2003 - 01/06/2003

47 kb
30 kb
62 kb
43 kb
67 kb
55 kb
56 kb
63 kb
Tijdens het Hemelvaartweekend verbleef ik op Schouwen-Duiveland.

Dag 1 : Zoetersbout, Plompe Toren en de Zeelandbrug


Over de eerste duik op Zoetersbout kan ik kort zijn. Geen al te
beste duik omwille van de grote drukte onder water. We botsten
verschillende keren soms letterlijk tegen andere duikgroepen op.
’s Middags gingen we kijken aan de Zeelandbrug. Maar aan de
Zeelandbrug was het al een drukte van jewelste twee uren voor het
getij. Er wordt blijkbaar niet meer op getij gedoken. We besloten
dan maar de tweede duik aan Plompe Toren te doen.
Door een berekeningsfout van mij gingen we een half uur te laat te
water. Het zicht was van in begin slecht. Al vlug was ik Pieter en
Jos kwijt. Aan de oppervlakte kwamen we elkaar tegen. Jos besloot
het voor bekeken te houden. Pieter en ik probeerden opnieuw en
troffen tussen de vele witte anemonen een jong pijlinktvisje.
Voor de nachtduik waren er niet zoveel kandidaten. We waren vrij
vroeg daar, ruim een uur voor het tij. Nog juist op tijd om geschikte
parkeerplaatsen te vinden. David, Jeroen en ik doken samen. Het
zicht was hier al veel beter onder water, maar er stond wel nog
een flinke stroming. We troffen vele sepia’s aan de geplaatste
eierrekken, en al evenveel duikers. We vermeden de drukte en
gingen naar de andere kant van de pijler. Hier hadden we een close
encounter van enkele minuten met een prachtige, oranjekleurige
pijlinktvis van 40 à 50 cm. Machtig gewoon.

Dag 2 : Zeelandbrug, Zoetersbout, Scharendijke


De volgende dag stonden we al vroeg terug aan de Zeelandbrug, het
verhaal van onze pijlinktvis had al vlug de ronde gedaan. Deze keer
dook ik met Jeroen alleen. Het werd weer een prachtige duik, met
veel afwisseling : sepia’s, wulken, een gevederd zeeslakje en een
ontmoeting met een grote zeekreeft, die niet terugdeinsde voor onze
lampen.
De tweede duik op Zoetersbout was al beter dan de duik van de dag
ervoor. Het was er minder druk en we kregen meer te zien. En op het
laatste hadden we een ontmoeting met de grote tamme zeebaars.
Een mooie afsluiting van onze duik.
Voor de avondduik trokken we naar het wrakje in Scharendijke. Maar
nu was de opkomst nog minder dan de avond ervoor. Enkel Pierrot,
Nele en ik hadden nog zin in een nachtduik. Maar het was wel een
mooie duik. Met vele jonge palingen, jonge noordzeekrabben en een
vorskwab aan het wrakje. We eindigden de duik in het groen.

Dag 3 : Burghsluis en Zuidbout


Tijd om enkele nieuwe duikplaatsen te verkennen. Daarvoor trokken
we naar het haventje van Burghsluis. Met vier ervaren mannen (Luc,
David, Pieter en ik) moest dit best te doen zijn. Eerst informeerden
we ons waar we best te water gingen. We gingen daarom op de
oostelijke punt te water. Het was weer een mooie duik, met goed
zicht en geen stroming. We zagen veel kleurrijke anemonen en grote
noordzeekrabben.
Daarna gingen we nog enkele andere duikplaatsen bekijken en
besloten de tweede duik op Zuidbout te doen. Op Zuidbout was het
weer een drukte van jewelste, vooral omwille van het strandje. Enkele
duikers hadden juist een stromingsduik (van Noordbout naar
Zuidbout) achter de rug, toen we arriveerden. Ik dook weer met
Jeroen en probeerde op het einde de dijk terug te volgen, zodat we
niet zover moesten terugwandelen. In het ondiepe gedeelte langs de
dijk, troffen we enkele lipvisjes en veel groene zeenaaktslakken. Hier
hadden we echter veel stroming tegen.
Na de duik relaxden we nog even op het strand in afwachting van de
barbecue van die avond.

Sepia’s aan de Zeelandbrug


De NOB heeft aan weerszijden van de eerste pijler van de
Zeelandbrug, houten rekken gezet, waar sepia’s gemakkelijker hun
eieren kunnen afzetten. Het gevolg is dat er zich nu een massale
concentratie van sepia’s vormt aan deze rekken. Goed toch, zou men
op het eerst zicht zeggen. Om verschillende redenen vind ik dit echter
niet zo’n goed idee.
Ten eerste trekken deze rekken ook vele duikers aan en of dat zo
bevorderlijk is voor de dieren en eieren betwijfel ik. Rond de
rekken draaien er meer duikers rond dan sepia’s, het valt af te
wachten of die eieren een lang leven beschoren zijn. En de sepia’s
waren duidelijk gestresseerd. Ten tweede zijn die rekken er dus
duidelijk geplaatst om de duikers te plezieren en niet zozeer de
dieren, want anders had men die rekken gezet, waar geen duikers
komen. Ten derde is het bovendien zeker niet natuurlijk voor de
dieren. En tenslotte maakt het van een ontmoeting met een sepia
iets kunstmatig. Vroeger kwam men hoogstens één enkele sepia
tegen op een duik, nu zijn dat er tientallen. Ik vind dat men dit soort
initiatieven in de toekomst best achterwege laat.

Duiken in Zeeland


Tijdens het weekend zijn mij enkele dingen enorm opgevallen. Onder
andere de grote commercie die momenteel rond het duiken gevoerd
wordt. Vooral bij het vullen van de flessen viel mij dit op. Dit
is als het ware een onuitputtelijke geldbron geworden. Als men al
prijzen vraagt van 4 to 4,6 € voor een vulling van een 15 l fles,
dan begin ik mij toch vragen te stellen. Het gevolg is dan dat men
bijna een uur moest aanschuiven aan de vulautomaten, waar het een
stuk goedkoper was. De duikcentra in Zeeland doen op zo dagen
dus gouden zaken.
Overal ook was het aan de duikplaatsen aanschuiven geblazen. Er
werd aan de Zeelandbrug soms al gedoken 2 u voor het getij. In een
duikwinkel hoorde ik iemand zeggen dat hij zijn allereerste duik ging
maken en dat hij daarvoor naar de Zeelandbrug ging. Dat de
Oosterschelde gevaarlijk kan zijn, daar had hij blijkbaar nog nooit
van gehoord. Het is precies alsof het hek van de dam is en dat alles
kan en mag in Zeeland.
De drukte en de hoge vulprijzen bezorgden mij bij momenten een
wrange smaak. Een rustige duikplaats is een zeldzaamheid
geworden in het weekend en als men toch één aantreft moet men
oppassen dat er niet ingebroken wordt in de auto’s. Dit zijn dus
enkele parallel lopende evoluties, die mij zorgen baren. Waar zal dit
eindigen ? Is dit een gevolg van het afschaffen van de Zeeland-
vergunning ? De grote drukte boven en onder water kan zeker niet
bevorderlijk zijn voor de natuur in Zeeland en de Oosterschelde. Als
deze tendens zich doorzet zal de populariteit van onze sport en de
commercie daarrond het einde betekenen van een mooie stukje
natuur en enkele van de mooiste duikplaatsen ter wereld.
Divers be aware !
 

Home   Top   Sportduiken