Historische figuren

wapenschild   Figuren uit de Tongerse geschiedenis

  Ambiorix

Ambiorix

('De rijke koning')
In 59 v. Chr. werd Julius Caesar door Rome aangesteld als proconsul van GalliŽ.
Tussen 57 en 51 v. Chr. onderwierp Julius Caesar GalliŽ. Als een listig veldheer en
volleerd strateeg profiteerde hij van de verdeeldheid tussen de GalliŽrs om de ene
stam na de andere aan zich te onderwerpen. Zo kreeg hij Ambiorix aan zijn kant
toen hij in 57 v. Chr. de Aduatuken versloeg en daarbij Ambiorix zijn zoon en neef
(de zoon van zijn broer) bevrijdde. Ambiorix noemde zich toen openlijk de vriend van
Caesar. De Eburonen beschouwden de Romeinen als bevrijders en waren
gedurende drie jaren trouwe bondgenoten van Rome. In de herfst van 54 v. Chr.
spreidde Caesar noodgedwongen de winterkwartieren van zijn legioenen, o.a. ook op het gebied
der Eburonen. De aanwezigheid van dit kwartier woog zwaar door op de wintervoorraad van de
Eburonen. Door hongersnood gedreven kwamen de Eburonen o.l.v. hun koningen Ambiorix en
Catuvolcus in opstand. Alhoewel de eerste aanval op het kamp mislukte, werden door een list van
Ambiorix de Romeinen uit hun kamp gelokt.
In het winterkwartier bij de Eburonen was het 14e legioen gelegerd, een vrij onervaren legioen, o.l.v.
de legaat Cotta. En 5 cohorten van het 6e legioen, veteranen, o.l.v. de legaat Sabinus. Het 6e
legioen was echter door de vele veldslagen al fors uitgedund. Alles bijeen waren er toch meer dan 7.000
manschappen gelegerd in het winterkwartier !!
De Romeinse soldaten o.l.v. hun legaten, werden enkele kilometers van het kamp in een dal
overvallen door de Eburonen en tot de laatste man uitgeroeid. Ambiorix haastte zich daarop naar
de NerviŽrs om ook hen tot een opstand aan te sporen. De NerviŽrs werden echter verslagen door
de snelle tussenkomst van het leger van Caesar. Caesar organiseerde tussen 53 en 51 v. Chr.
verschillende strafexpedities tegen Ambiorix en de Eburonen. Ambiorix wist echter telkens te
ontsnappen en vluchtte uiteindelijk over de Rijn.

  Jules Bertin

(1826-1892) De Franse beeldhouwer Jules Bertin werd geboren op 1 maart 1826 te Saint-Denis, nabij
Parijs. Hij deed zijn studies (van 1842 tot 1848) aan de Kunstacademie van Antwerpen, en verbleef
een tijdje in Luik waar hij ook in het huwelijk trad. In 1851 stelde hij 2 werken ten toon ĎAndromŤdeí
en ĎJeune fille au papilloní. Sinds 1859 woonde hij in Tongeren. In 1860 schiep hij ĎLes deux grŗcesí,
een groep in terracotta. Nog voor het standbeeld van Ambiorix onthuld werd, was Jules Bertin al
lang terug naar Parijs vertrokken. In 1870 stelde hij nog een bronzen beeld ĎlíAlsace en deuilí ten
toon in Brussel. Te Saint-Dennis schiep hij in 1890 een tweede standbeeld, ter ere van die andere
Gallische held Vercingetorix. Dit standbeeld was bijna een spiegelbeeld van Ambiorix. Het beeld ging
echter verloren in Wereldoorlog II.

  Catuvolcus

( - 53 v Chr) (Ďde snelle in de strijdí)
Van Catuvolcus weten we erg weinig. De Eburonen waren verdeeld in twee gouwen, met aan het hoofd
van elke gouw een koning. Ambiorix was koning van ťťn gouw en Catuvolcus van de andere gouw.
Catuvolcus was veel ouder dan Ambiorix. Samen met Ambiorix leidde Catuvolcus de opstand tegen het
winterkwartier. Toen in 53 v. Chr. het tij keerde en het gebied der Eburonen op systematische wijze
uitgekamd en geplunderd werd door de Romeinen, pleegde Catuvolcus, te oud om de vermoeienissen van
de oorlog of van een vlucht nog te doorstaan, zelfmoord door het innemen van het gif van de taxus,
een boom die veel voorkwam in GalliŽ. Op zijn sterfbed vervloekte hij Ambiorix.

  Julianus

Keizer Julianus

Flavius Claudius Julianus (331 - 363). In 355 werd hij te Milaan (Mediolanum) door keizer
Constantius II, zijn oom, tot onderkeizer van GalliŽ en BrittaniŽ gekroond. Door zijn
militaire acties maakte hij GalliŽ opnieuw veilig.
Hij herstelde de oostelijke Rijngrens en heroverde Colonia Claudia Ara Aggrippinensium
(Keulen) in de zomer van 356. Tijdens de winter datzelfde jaar koos Julianus Lutetia
(Parijs) als bestuurscentrum van GalliŽ en stichtte daarmee de latere stad Parijs. De zomer
daarop versloeg hij in de buurt van Argentoratum (Straatsburg) een verbond van Alamannen en
nam de belangrijkste koning Chnodomar krijgsgevangen. In de winter 357-358 trok Julianus
met zijn leger via Keulen naar Mosae ad Trajectum (Maastricht) en versloeg een legertje
Frankische plunderaars.
In mei 358 onderwierp hij de Salische Franken in ToxandriŽ. Hij verbleef te Tongeren in de lente van 358
waar hij een verdrag sloot met de Salische Franken, een verdrag dat mede aan de oorsprong van de Belgische
taalgrens ligt. De Salische Franken mochten zich ten noorden van de heirbaan Bavai-Keulen vestigen, het
noordelijke gebied werd gegermaniseerd. Het zuidelijk gebied bleef Latijns. In 359 trok hij over de Rijn en
bevrijdde 20.000 Gallische krijgsgevangen.
In 361 werd hij keizer na het overlijden van Constantinus. Julianus trachtte met een rechtvaardiger
belastingsysteem een einde te maken aan de fiscale willekeur. Omdat hij het christendom probeerde terug
te dringen en het heidendom te herstellen werd hij ook wel de Afvallige (Apostata) genoemd . Hij
sneuvelde uiteindelijk in 363 aan de Tigris in een veldslag tegen de Perzen.
Op 23 september 2000 werd zijn standbeeld ingehuldigd te Tongeren. Het beeld is van de hand van de
Genkse kunstenares Monique Bleck.

 


Home   Top

Ambiorix   Jules Bertin   Catuvolcus   Julianus