Fauna en flora

diver Fauna en flora

meerval   Europese zoetwatervissen   beekforel

In deze lijst staan niet alleen zoetwatervissen, maar ook vissen die men
aantreft in brak water zoals het Grevelingenmeer of zelfs de Oosterschelde. Ook soorten die
origineel niet afkomstig zijn uit Europa, maar ingeweken zijn, worden vernoemd. Het is een
overzicht van de vissoorten die men momenteel aantreft in de Europese rivieren en meren.

Lijst van zoetwatervissen

 

  orka   Baard- en tandwalvissen   gewone_dolfijn

Dit is een volledige lijst van alle soorten walvissen, dolfijnen en bruinvissen.
De walvissen worden opgedeeld tussen baardwalvissen (of baleinwalvissen) en
tandwalvissen. Bij de baardwalvissen vinden we de families van de vinvissen,
echte walvissen, grijze walvissen en dwergwalvissen. Deze families omvatten slechts
een tiental soorten. Bij de tandwalvissen vinden we de families van de potvissen,
dwergpotvissen, echte dolfijnen, spitssnuitdolfijnen, grondeldolfijnen, bruinvissen
enz. De meeste walvissoorten behoren dus tot de tandwalvissen.

Lijst van walvissen en dolfijnen   new

 

bandrob   Zeekoeien en vinpotigen   ringelrob

Dit is een volledige lijst van alle soorten zeekoeien en vinpotigen.
Alhoewel zeekoeien (of manatees) totaal niets gemeen hebben met de vinpotigen,
buiten het feit dat ze allebei zeezoogdieren zijn, heb ik ze toch samen in een lijst vernoemd
omdat ze op sommige punten op elkaar gelijken. In feite zijn de zeekoeien planteneters
(carnivoren) en zijn de vinpotigen vleeseters(herbivoren) en dus zeeroofdieren.
Van de zeekoeien bestaan slechts 2 families(doejongs en lamantijnen) en een viertal soorten,
terwijl bij de vinpotigen wij o.a. de families zeehonden, zeeleeuwen en pelsrobben aantreffen
en meerdere soorten.

Lijst van zeekoeien en vinpotigen   new

 

witte haai   Haaien   walvishaai

Een uitgebreide lijst van de meest bekende haaiensoorten, met hun wetenschappelijke naam
en de nederlandse benamingen. Bij de opzoekingen voor deze lijst struikelde ik voortdurend
over de grote verscheidenheid aan nederlandse benamingen voor dezelfde haaiensoorten.
Blijkbaar is er binnen onze taal geen instantie die zich bezig houdt met een éénduidige
naamgeving voor de verschillende diersoorten, ofwel zijn er teveel instanties, die ieder hun
eigen naam aan de soorten geven.

Lijst van haaien

haaievin

 

  Onderwaterfoto ©copyright Marcel Fory
Home   Top
 
Zoetwatervissen   Walvissen   Zeehonden   Haaien