ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Hierna de evenementen waaraan wij, onder voorbehoud van eventuele wijzingen, plannen aan deel te nemen.
De lijst is niet limitatief, er kunnen nog activiteiten aan toegevoegd worden.
Geplande deelnamen van de Erfgoedgilde
De kalender voor het seizoen 2019 kan u HIER terugvinden.