ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
De vereniging heeft als doel haar leden in een gemoedelijke sfeer een forum te bieden om hun  vrijetijdsbesteding te delen. De gezamenlijke band is het bewaren van het erfgoed van de 20e eeuw. De ongeziene maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in deze periode hebben ook als gevolg dat vele gebruiken en voorwerpen uit de 20e eeuw vandaag  curiosa geworden zijn. Via hedendaagse communicatiemiddelen en door een gerichte deelname aan evenementen wil de vereniging bijdragen tot de publieke kennis van bepaalde aspecten van het dagelijkse leven van de generaties die de 20e eeuw maakten.

Het ErfgoedGilde-team.
Maatschappelijk doel van de ErfgoedGilde
                          WOORD VAN DE VOORZITTER BIJ DE JAARWISSELING

Goede vrienden van de Erfgoedgilde.

Een raar jaar liep ten einde. Een jaar waarin we elkaar amper gezien hebben en waarin we onze vereniging amper hebben kunnen laten leven. Een jaar ook waarin het virus dat ons in zijn greep hield, een zware sociale, economische en menselijke tol eiste. Ook onze kleine kring werd niet ontzien, met heel wat leed tot gevolg. Het overkomt ons, al is het een uitvloeisel van onze globale manier van samenleven: dicht op elkaar en heel mobiel.
Vele mensen hebben zichzelf moeten heruitvinden, in hun bezigheden en hun relaties. Hopelijk is een fijn neveneffect dat we ons wat kunnen verdiepen in onze hobby's. Ik heb hier toch al een paar verdienstelijke resultaten van gezien. Onze website blijft ter beschikking om jullie exploten in erfgoedland wereldkundig te maken. Jef en Willy staan hier voor klaar.
Het zal niet evident geweest zijn om in hele kleine kring deze donkere "feestdagen" door te komen. Wij missen mensen. Sommigen voor even, anderen voor altijd. Maar kerstmis is het feest van het licht, van de hoop op een nieuw begin. En nieuwjaar is ook een beetje het bord afvegen en opnieuw beginnen. Vaak terug aan hetzelfde, maar dan een beetje anders. Dat denken we toch. Het geeft ons moed. Even toch. Een moment om stil te staan en te kijken hoe we verder gaan, want veel feestgedruis was er niet. Als je goede voornemens gemaakt hebt, dan zal deze er waarschijnlijk bij zijn: er zijn voor elkaar, als het nodig is. En ook zij die ons zijn voorgegaan niet vergeten. Zij hebben niet altijd de makkelijkste weg gekozen.
Ik dank jullie voor jullie trouw aan onze vereniging. En als het opklaart, zien we elkaar weer. Voor vele mooie momenten met mensen en dingen die ons nauw aan het hart liggen.

Beste wensen en een gezond en voorspoedig 2021

Dirk
Het bestuur en de leden van de ErfgoedGilde
wensen jullie allen een voorspoedig en gezond 2021